Vlada Kantona Sarajevo zatražila analizu: Moguća izmjena sistema plata i nagrada u javnom sektoru

Direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, prof. dr. Mumer Halilbašić na jučerašnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo prezentovao je projekat “Analiza sistema plata i nagrada u KS”.  

Do toga je došlo nakon što je Kabinet premijera KS zaključkom Vlade iz juna ove godine zadužen da utvrdi mogućnosti izrade detaljne analize nesrazmjera plata uposlenika u KS i eventualne moduse ujednačavanja ovih razlika. 

U tom pravcu, Kabinet premijera je u proteklom periodu održao nekoliko sastanaka s Ekonomskim institutom Sarajevo koji je spreman da pripremi ovaj dokument naglašavajući da je, kako bi se izvršila iscrpna i svrsishodna analiza, neophodno da se projekat realizuje u dvije etape: prva – u kojoj će se utvrditi ključni problemi i uzroci, te druga–- u kojoj će se pronaći adekvatni načini rješavanja utvrđenih problema.  

Primarni cilj projekta jeste istražiti da li postoje razlike u osnovnim platama između zaposlenih u različitim institucijama i ustanovama, a koji obavljaju poslove istog nivoa složenosti. Na osnovu rezultata komparativne analize, kao i analize kolektivnih ugovora i Zakona o platama, utvrdiće se postojanje ili nepostojanje ujednačenosti plata, poštovanje principa interne pravednosti te dati preporuke za preduzimanje neophodnih koraka za izmjenu sistema plata i nagrada. 

Primivši ovu informaciju k znanju, članovi Vlade KS dali su punu podršku za daljnji rad na ovom projektu i izradu dubinske analize i preporuka, kako bi se u konačnici došlo do principa interne pravednosti u javnom sektoru. To znači da razlike u osnovnim platama između zaposlenih odgovaraju razlikama u relativnoj složenosti poslova ili razlikama u sposobnosti zaposlenih koji te poslove obavljaju u organizaciji. 

Kako je zaključeno, imajući u vidu situaciju na tržištu rada s jedne strane, i promjene životnog standarda s druge strane – politika zarada mora biti ključna tema svakog poslodavca u Bosni i Hercegovini, pa tako javnog sektora u Kantonu Sarajevo. 

Prema Registru zaposlenih u javnom sektoru KS, trenutno je zaposleno 22.308 osoba, a prema obrazovnoj strukturi više od 50 posto zaposlenika ima akademski nivo obrazovanja.

Radio AS