Vlada KS naredila nadležnim preduzećima da angažuju pauk-bagere za čišćenje Miljacke

Vlada Kantona Sarajevo naložila je kantonalnim javnim preduzećima “Sarajevo-šume” i “Park” da stave na raspolaganje specijalizirane mašine, tzv. pauk-bagere te angažuju neophodne radnike za potrebe realizacije projekta “Čista rijeka Miljacka”.

Grad Sarajevo se obratio premijeru Kantona Sarajevo sa inicijativom da se ustupi pomenuta mehanizacija, s obzirom na to da koristi biorazgradivu hidrauličnu tekućinu koja nema negativan utjecaj na vode, te je ekološki prihvatljiva.

Kako je riječ o opštem javnom interesu te kako bi se radovi mogli izvesti prije predstojećeg pogoršanja vremenskih prilika, Vlada KS je promptno reagovala te naložila preduzećima da stave na raspolaganje tražene mašine i ljudstvo koje će njima upravljati.

Kanton Sarajevo raspolaže s dva pauk bagera, koja koriste KJKP ”Park” d.o.o. Sarajevo i KJP ”Sarajevošume” d.o.o. Sarajevo. Ove višenamjenske specijalizirane mašine, s priključnim alatima, Kanton Sarajevo je nabavio nedavno, a koštale su oko dva miliona KM.

Radi se o inovativnoj tehnologiji, s višestrukom primjenom, s kojom postoji mogućnost brze reakcije i obavljanja izuzetno zahtjevnih zadataka na nepristupačnim terenima.

Namijenjene su i za čišćenje i uređenje riječnih korita, kao i za tekuće aktivnosti navedenih kantonalnih javnih preduzeća.

Radio AS