Vlada KS pristupila Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti FBiH

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović potpisali su danas u Sarajevu Ugovor kojim je Vlada KS pristupila Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Nakon potpisivanja prezentirani su novi benefiti Kolektivnog ugovora FBiH za članove sindikata među kojima su povećanje naknade za minuli rad od 0,6 posto, učešće sindikata u izradi pravilnika, dodaci na platu do 30 posto, dodatak na platu do 20 posto kada uposlenik radi pored svog posla i druge poslove uz obavjest sindikatu, za teške bolesti uposlenika od dvije prosječne plate u FBiH, a za smrtne slučajeve od četiri prosječne plate u FBiH.

Također, tu su i sistematski ljekarski pregled za uposlenike jednom godišnje, naknade za prekovremeni rad od najmanje 50 posto, za noćni rad najmanje 35 posto, i za rad praznicima najmanje 50 posto, godišnji odmor od 20 do 36 radnih dana, najniža plata 70 posto od prosječne plate u FBiH, a dnevnice za službeni put više ne isključuju isplatu toplog obroka.

Primjena Ugovora o pristupanju kolektivnom ugovoru se odnosi na sve općine u KS i grad Sarajevo.

Osim navedenih benefita Kolektivnog ugovora FBiH sa Vladom KS navedenim ugovorom dogovoren je novi član 24a. kojim je definisan dodatak na platu od 10 posto za uposlenike organa uprave, sudske vlasti i javnih ustanova u KS.

Kurtović je dao veliku podršku predsjedniku koordinacije KS Enesu Šabiću, predsjednici SO KOU KS Naidi Tokić, predsjedniku SO sudovi i tužilaštva KS Murisu Lončareviću i svim predsjednicima SO općina, grada i javnih ustanova u KS, sa ciljem da se nastavi sindikalna borba i zaštitila prava radnika i povećaju primanja shodno rastu indeksa potrošačkih cijena.

Istaknuto je da je cilj jedinog reprezentativnog sindikata za teritoriju FBiH bio da jednim kolektivnim ugovorom obuhvate uposlenike organa uprave, sudova i tužilaštva i javnih ustanova za sve općine, gradove, kantonalne vlade i Vladu FBiH, tako da oko 14.000 članova sindikata sada ima jedan kolektivni ugovor.

Radio AS