Vlada KS: Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na medicinska sredstva

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva čime su se stvorili uslovi da Zavod zdravstvenog osiguranja KS donese odluku o finansiranju pomenutih sredstava.

Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je, nakon provedenog Javnog poziva, zaključio ugovore sa isporučiocama medicinskih sredstava, čime će osiguranicima Kantona Sarajevo od 1. jula 2024. godine biti dostupno više od 150 medicinskih sredstava.

Novim ugovorima značajno je povećan broj medicinskih sredstava koja osiguranici mogu dobiti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Po prvi put, osiguranici će moći na “Potvrdu o potrebi medicinskih sredstava” ostvariti pravo na dječija neurološka kolica, senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, kompresivni rukav i rukavicu za limfedem, aparat i trakice za mjerenje protrombinskog vremena u krvi, perike od prirodne kose za djecu, Brajevu pisaću mašinu, govorni tlakomjer za slijepa lica, kao i mnoga druga sredstva propisana pomenutom Uredbom.

Potpisivanje ovih ugovora znatno će uticati na živote mnogih oboljelih i članova njihovih porodica. Među njima su bolesnici s teškom inkontinencijom kojima su prijeko potrebne pelene, ulošci i slični proizvodi, te osobe s invaliditetom koje koriste ortopedska pomagala, poput invalidskih kolica i proteza.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS će i dalje raditi na tome kako bi olakšali svakodnevni život osiguranika, posebno onih korisnika kojima su ovakva sredstva od iznimne važnosti za dnevne aktivnosti.

Lista isporučioca medicinskih sredstava  gdje se mogu realizirati potvrde bit će objavljena na web stranici Zavoda i dostupna u svim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Radio AS