Za troškove zdravstvene zaštite pasa i mačaka lutalica u KS osigurano 160.000 KM

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović sastao se s predstavnicima veterinarskih organizacija koje su dostavile prijave po prethodno objavljenom javnom pozivu, i tom prilikom zaključio sporazume o saradnji vezano za pokrivanje troškova veterinarsko zdravstvene zaštite, vakcinacije na bjesnilo, dehelmintizacije, identifikacije  odnosno čipovanja i mjera sterilizacije/kastracije pasa i mačaka lutalica.

Iz Ministarstva privrede KS naglašavaju važnost ovog projekta jer je brojnost pasa lutalica evidentan problem na području Kantona Sarajevo. Kod ovakvog problema, kako navode, uvijek je bolje rješenje tražiti u prevenciji, jer  se rješavanjem posljedica prekomjerne brojnosti hoda po tankoj liniji humanog odnosa prema životinjama.

Ovim projektom cilj je riješiti problem prekomjerne populacije pasa i mačaka lutalica na ulicama. Problem će se rješavati sistematski, tako da će se građani moći kontaktirati higijenske servise koji će preuzeti brigu o psima i mačkama lutalicama i odvesti ih u određene veterinarske stanice gdje će životinje biti tretirane i nakon toga premještene u skloništa za životinje gdje će čekati udomljavanje. Na ovaj način će se zatvoriti krug i životinje će biti sklonjene s ulice. 

“Napominjem da se nedavno počelo s projektom izgradnje novog Centra za udomljavanje pasa u Prači, koji će po završetku izgradnje biti sigurno najsavremeniji u regionu. Paralelno s ovom izgradnjom aktivirana je radnu grupu koja je još 2018. godine trebala da završi akcioni plan, odnosno analizira trenutno stanje i dati preporuke vezano za brigu o psima lutalicama. Time će se cjelokupni lanac u sistemu udomljavanja zatvoriti, kako Kanton Sarajevo u narednim godinama ne bi nailazio na probleme sa psima lutalicama koji će ovdje imati uslove kakve zakon i evropski standardi zahtijevaju”, navodi ministar Mijatović. 

Sterilizacija, odnosno kastracija predstavlja rutinski zahvat, koji ne neizbježni dio odgovorne brige prema životinjama. Na ovaj način se na najhumanije moguće upravlja populacijom pasa i mačaka.  Ogromni su benefiti ovog zahvata, a posebno je značajno unaprjeđenje zdravlja i staloženije ponašanje životinja što ih čini mnogo pogodnijim za ljude koji se odluče za njihovo usvajanje, a i na okolinu.

Ministarstvo privrede podržava svaki vid brige o životinjama, a ove godine će, konkretno za ovu namjenu, biti izdvojena sredstva u iznosu od 160.000 KM. U planu je da se u narednom periodu prati dinamika provođenja navedenog projekta, te da se u skladu s dinamikom utroška budžetskih sredstava eventualno izdvoje i dodatna sredstva koja bi bila namijenjena za ovu ili sličnu namjenu.

Potpisivanjem Sporazuma počinje realizacija projekta, a veterinarske organizacije koje učestvuju u realizaciji ovog projekta su: KJP „Veterinarska stanica“ Sarajevo; „4 Pet“ Sarajevo, „Tataragić“ Sarajevo, „ProVet“ Vogošća, DI-VET Ilijaš, „Mr.Pet“ Sarajevo, „City Vet“ Sarajevo, VET Hadžići, „TimVet Kvadrant“ Sarajevo, „Vet Centar“ Sarajevo, „Vetlife“ Sarajevo, „Veterinarska stanica Canis Felis“ Sarajevo, „Veterinarska stanica Novi Grad“ i „Dodo“ Sarajevo.

Radio AS