Započeo projekat izrade separatne kanalizacione mreže u ulici Aleksandra Puškina

Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” započeli su sa radovima na izradi separatne kanalizacione mreže u dijelu ulice Aleksandra Puškina na području mjesne zajednice “Pionirska dolina”.

Radovi, na dionici od 145 metara, su započeli od kraja ove priključne saobraćajnice i kreću se prema broju 39a. Finansijer projekta je Općina Centar u čijem budžetu je za ovu namjenu obezbijeđen iznos od 164.825 KM. Glavni projekat, kao preduslov za realizaciju obnove kanalizacione mreže, obezbijedila je Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar.

U pripremnim radovima utvrđena je trasa podzemnih instalacija komunalnih preduzeća (BHtelecom, Elektrodistribucija, Sarajevogas…) nakon čega su počeli radovi na mašinskom rasijecanju asfalta. U okviru zemljanih radova planiran je mašinski i ručni iskop zemlje za formiranje rova za montažu novih cijevi za separatnu kanalizacionu mrežu na ovom dijelu Ulice Aleksandra Puškina. Na kraju radova planirano je ispiranje novog sistema uz pomoć posebnog vozila, te ispitivanje nove mreže kamerom za snimanje.

Sa ciljem  zaštite stanovništva i nesmetanog prilaza motornih vozila do stambenih objekata planirano je postavljanje čeličnih ploča i drvenih štafli preko iskopane trase, te privremene drvene ograde.

Kroz realizaciju ovog projekta, također će biti riješena odvodnja površinskih voda ugradnjom slivničkih kaca raznih profila. Kako nalažu građevinske norme na kraju radova će biti urađen elaborat sa geodetskim snimkom nove kanalizacione mreže.

Radio AS