Završeni radovi na dogradnji OŠ “Behaudin Selmanović” u naselju Briješće

Učenici Osnovne škole “Behaudin Selmanović”, u naselju Briješće, jedne od najstarijih škola u Kantonu Sarajevo, od drugog polugodišta ove godine imat će znatno bolje uslove za školovanje.

Završeni su radovi na dogradnji škole, a u toku je montaža školske opreme i pratećeg namještaja. Učenicima, nastavnicima i ostalim zaposlenima u ovoj obrazovnoj ustanovi na raspolaganju će biti nove i opremljene učionice, nova školska biblioteka, gdje će djeca moći provoditi slobodno vrijeme čitajući, kao i ulazni hol, te prostorije za pedagoga škole.

Također, učenicima su na raspolaganju i potpuno obnovljene učionice u prizemlju škole, u kojima je ranije bila vlaga, a čijom adaptacijom su osigurani znatno bolji uslovi za rad.

Realizacijom projekta dogradnje školskog objekta, izgrađenog prije 77 godina, povećan je kapacitet školskog prostora, olakšano odvijanje nastavnog procesa i omogućeni su znatno bolji uslovi za obrazovanje sadašnjih učenika i budućih generacija.

U sklopu radova urađena je fasada i novi krov objekta, a početkom nove građevinske sezone planirani su i radovi na vanjskom uređenju.

Radio AS

Odgovori