Zrak u Kantonu Sarajevo danas čist, a biće i narednih dana

Na mjernim stanicama Ilijaš, Vogošća, Otoka, Vijećnica i Hadžići danas se ne bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih materija u zraku.

Prema najavljenim vremenskim prilikama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak će ostati čist i naredna tri dana.

Čistom zraku pogodovat će promjenjivo vrijeme, praćeno kišom, koje će nastupiti već od sutra, bez temperaturne inverzije koja utiče na akumuliranje zagađujućih materija u zraku.

Izuzetno, u noćnim satima s četvrtka na petak može doći do kratkotrajnih nakupljanja polutanata u zraku  i prekoračenja graničnih vrijednosti, ali će nastupanjem najavljenih nestabilnih vremenskih prilika ponovo doći do pročišćavanja zraka.

Radio AS