Autohtona potočna pastrmka ponovo na Vrelu Bosne

Autohtona potočna pastrmka dunavskog sliva danas je vraćena na izvor rijeke Bosne, tj. na područje spomenika prirode Vrelo Bosne na Ilidži.

Kako su saopštili iz kantonalne ustanove Zaštićena prirodna područja Sarajeva, vraćanje spomenute vrste ribe, odnosno poribljavanje je izvršeno u sklopu projekta “Uspostava kontinuiranog monitoringa ihtiofaune na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo”.

Cilj ovog projekta, kojeg spomenuta ustanova realizira u saradnji s Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (PMF UNSA), jeste da se na odgovarajući način održi i poboljša riblji fond u vodotocima zaštićenih područja.

U ustanovi Zaštićena prirodna područja Sarajeva su istakli da je jedan od najznačajnijih rezultata ovog projekta upravo povratak autohtone potočne pastrmke dunavskog sliva u svoje višestoljetno stanište.

Podsjećamo, nedavno je na Stojčevcu, koji pripada spomeniku prirode Vrelo Bosne, pronađen alpski triton (Ichthyosaura alpestris) za kojeg su u ustanovi Zaštićena prirodna područja Sarajeva naveli da je među najugroženijim vodozemcima na ovom području.

Ukazali su da ovoj vrsti prijeti izumiranje usljed gubitka vodenih staništa, što je uzrokovano klimatskim promjenama. Pronađene su i druge vrste vodozemaca, među kojima su šumska žaba (Rana dalmatina), barska žaba (Pelophylax ridibundus) i mali vodenjak (Lissotriton vulgaris).

Kako su istakli u ustanovi Zaštićena prirodna područja Sarajeva, u skladu s preporukama stručnjaka, herpetologa Adnana Zimića iz sarajevskog Zemaljskog muzeja, odlučili su formirati nekoliko bara u prirodnim uslovima s jasnim ciljem – očuvati ovu vrijednu vrstu na području spomenika prirode Vrelo Bosne.

Radio AS