Autoput od Vlakova do Bradine se neće naplaćivati do 30. oktobra, nova dionica od Tarčina koristit će se dvosmjerno jednom trakom

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je Autocestama Federacije BiH dala saglasnost za privremenu obustavu naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine u periodu od 23. septembra do 30. oktobra.

Za realizaciju ove Odluke zadužene su Autoceste FBiH.

Kako je obrazloženo, na sastanku održanom 19. septembra dostavljena je i prezentirana informacija o potrebi zatvaranja magistralne ceste M-17 na dionici Tarčin – Bradina za sva motorna vozila koja su u tranzitnom prometu, zbog njene sanacije nakon izgradnje dionice autoceste Tarčin – Ivan, uz napomenu da je završena ova dionica autoceste do Bradine.

Konkretnije, na dijelu od raskrižja u blizini naplatnih kućica u Tarčinu do novoizgrađenog kružnog toka na Bradini, tranzitni saobraćaj će sa magistralne ceste M-17 biti preusmjeren dvosmjerno na jednu kolovoznu traku novoizgrađene poddionice autoceste Tarčin – Ivan.

Dionica novoizgrađene ceste od Tarčina do Ivana još neće biti u punoj funkciji jer je preostalo da se završe određeni radovi, ali će građani tu dionicu moći koristiti dvosmjerno jednom kolovoznom trakom u narednih nešto više od mjesec dana.

U međuvremenu će se vršiti sanacija oštećene magistralne ceste kod Tarčina, koja je oštećena zbog gradnje autoputa.

“Kako se radi o izrazito prometnoj dionici magistralne ceste, a kontinuiran saobraćaj nije moguće osigurati preusmjeravanjem prometa na jednu traku, bila je neophodna privremena obustava saobraćaja na ovom dijelu magistralne ceste, te privremeno preusmjeravanje tranzitnog saobraćaja na novoizgrađenu dionicu autoceste Tarčin – lvan. Istovremeno, za lokalno stanovništvo bi bio osiguran saobraćaj na magistralnoj cesti”, kazali su iz Vlade FBiH.

Stoga je jedan od zaključaka sastanka bio da je, budući da ne postoji alternativno rješenje odvijanja saobraćaja bez naplate cestarine, bilo je potrebno donijeti odluku o privremenoj obustavi – suspenziji naplate cestarine od Vlakova do Bradine.

Radio AS