Bečarević: Niti jedna opština u KS nije zainteresovana da nova deponija bude na njenom teritoriju

Ministar u Vladi Kantona Sarajevo Almir Bečarević je ukazao da problem u odabiru nove lokacije za odlaganje otpada predstavlja to što niti jedna sarajevska opština nije iskazala interes da se deponija nalazi na njenom teritoriju.

To je poručio tokom današnjeg sastanka s predstavnicima Svjetske banke, a na kojem je iskazan obostrani interes za učešće o projektu “Upravljanje čvrstim otpadom”, saopćili su iz Vlade Kantona Sarajevo. Ovo je bio drugi sastanak, a prvi je bio u maju ove godine.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bečarević i predstavnici Svjetske banke razgovarali su o projektima koje je Ministarstvo uvrstilo u program javnih investicija Kantona Sarajevo te ih kandidovalo na razmatranje i zaduživanje kod Svjetske banke, preko Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine.

U pismu namjere, kao i tokom ovog sastanka, istaknuto je nekoliko prioriteta i koraka koje je potrebno provesti u oblasti upravljanja otpadom.

Prvi među njima su izrada studije izvodljivosti u svrhu izgradnje i uspostave odgovarajuće tehnologije za predtretman otpadnih voda s odlagališta, kao i izrada projektne dokumentacije tretmana procjednih voda s deponije Smiljevići, nabavka, izgradnja i testiranje tehnologije i puštanje u pogon postrojenja.

“Neophodno je pristupiti infrastrukturnim radovima na prekrivanju i zatvaranju ploha deponije Smiljevići površine od 11 hektara, prema glavnom projektu, kao i radovima na uvezivanju sistema otplinjavanja na području odlagališta na kojem se više ne vrši odlaganje komunalnog otpada”, naglašeno je ovom prilikom.

Razvoj i jačanje infrastrukture za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada i nabavka potrebne opreme također je izdvojeno kao jedan od važnih koraka u ovom procesu.

Predstavnici Svjetske banke su iskazali interes za finansiranje svih navedenih aktivnosti, a u narednoj godini trebali bi se detaljno definisati i razraditi koraci potrebni za realizaciju svake od navedenih stavki.

Ministar Bečarević je još jednom napomenuo da deponija Smiljevići predstavlja jedan od najvećih problema u Kantonu Sarajevu čijem rješavanju treba što prije pristupiti.

Na sastanku je zaključeno da je potreban multidisciplinaran pristup rješavanju ovog pitanja u koji treba da se uključe Vlada Kantona Sarajevo, lokalne zajednice i Federacija Bosne i Hercegovine, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS