Brojne ulice u Centru osvijetljene novom LED rasvjetom

Općina Centar je sklopila ugovor o izvođenju radova na nadogradnji i rekonstrukciji javne rasvjete. Za ovu namjenu Općina je obezbijedila 530.000 KM u svom budžetu, a ugovor je potpisan sa firmom „Step“ kao izvođačem radova.

U proteklih nekoliko dana radnici su na nekoliko lokacija ugradili novu LED rasvjetu koja je, kao što je poznato, efikasnija i štedljivija u odnosu na postojeću.

Tako je nova rasvjeta do sada ugrađena u ulicama Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića, Kranjčevićeva, Josipa Vancaša, Alekse Šantića, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Ključka, Prusačka, Mice Todorović, Alipašina, Sutjeska, Jezero, Fra Anđela Zvizdovića, Kralja Tvrtka, Dolina, Magribija, Augusta Brauna, Herceg Stjepana.

Danas su radovi nastavljeni u ulicama Vrazova, Koševo, Hasana Kikića u parku kod zgrade predsjedništva BiH i u Dubrovačkoj.

Na osnovu potpisanog dokumenta planirana je nadogradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i na sljedećim ulicama i lokacijama: u prolazu u Ulici Juraja Najdharta između brojeva 15 i 17, Armije RBiH iza broja 40, Dajanli Ibrahim-bega na pristupnoj saobraćajnici prema romskom naselju na Gorici, Husrefa Redžića 15 i 16, Asafa Serdarevića od 1 do 5, Muhameda Hadžijahića 58 i 60, Braće Begić 30-32, Marija Mikulića 65, Jukićeva 9, Pehlivanuša 38, te u Nahorevskoj ulici u novom stambenom naselju.

Također je planirana obnova javne rasvjete ispred Osnovne škole „Nafija Sarajlić“ kao i na trolejbuskoj okretnici na Jezeru u neposrednoj blizini škole s ciljem povećanja sigurnosti djece.

Projektom je planirana obnova javne rasvjete na izletištu Čavljak, kao i prema naselju Nahorevska brda, putu koji vodi do vodopada Skakavac.

Nova rasvjeta biće ugrađena i oko stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu, te na cijelom području mjesnih zajednica „Džidžikovac-Koševo I“ i „Marijin dvor“.

Radio AS