Civilna zaštita KS prva u regiji nabavila pauk bager vrijedan 1,2 miliona KM

Kantonalna uprava civilne zaštite KS za više od 1,2 miliona KM kupila je pauk bager, specijaliziranu mašinu koja je prvi put dostavljena u BiH, ali i cijelu regiju.

U pitanju je višenamjenska specijalizirana mašina koja pored djelatnosti iz područja šumarstva, trenutno obavlja terenske poslove zaštite ljudi i imovine od poplava. Cijene mašine se kreću od 700.000 KM pa na više u zavisnosti od broja i vrste priključnih alata i namjene mašine.

Mašina se trenutno nalazi na terenu u Tarčinu, gdje za prvi zadatak ima uređenje šumskih bujica i potoka.

Menzi Muck mobilni pauk bageri pomjeraju standarde kada su u pitanju radne mašine.

Mašina koja može nesmetano raditi u vodi ili blatu u dubini do 2,5 metara i biti operativna u najnepristupačnijim područjima, pri velikim nagibima zahvaljujući čeličnim kandžama koje joj omogućavaju penjanje na 4,5 metra visine pod uglom od 90 stepeni.

Pogon na četiri hodajuća točka, koja se zasebno mogu podesiti horizontalno, vertikalno i paralelno u cilju pronalaženja najboljeg ugla za zaštitu tla po kojem se mašina kreće, jedinstvena mogućnost izmjene težišta mašine, te čelične kandže daju mašini dodatnu pokretljivost i stabilnost.

Svojom brzinom kretanja, operativnošću kao i opcijama dodatnih alata, ova mašina u jednom trenutku mijenja čak pet drugih mašina. U poređenju sa ostalom šumarskom opremom, Menzi Muck je vrlo lagan a istovremeno moćan, ima pozitivne ekološke efekte jer nizak pritisak na tlo štiti šumski teren i sprječava oštećenje preostalih šumskih populacija.

Pored poslova u šumarstvu, građevinarstvu, te izgradnji pruga može promptno djelovati prilikom poplava, klizišta, ali i za uređenje korita rijeka prvenstveno zbog svoje pokretljivosti te iz razloga što koristi biorazgradivu hidrauličnu tekućinu, koja štiti vodozaštitnu zonu, te je ekološki prihvatljiva.

Mašina je inžinjerski konstruktovana za švicarsko tržište, pa samim tim i za BiH.

Bosna i Hercegovina je prva država u regionu koja je dobila ovu jedinstvenu mašinu u svijetu, švicarske proizvodnje, jer su usljed neprilika koje se dešavaju u Evropi i svijetu, narudžbe ove mašine zbog ogromne potražnje obustavljene do kraja 2025. godine.

Radio AS