Civilna zaštita u Sarajevu upozorila: Odmah preduzeti mjere zaštite od padavina, grada i vjetra

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo pozvali su građane da odmah preduzmu mjere zaštite od padavina, grada i vjetra.

Kako su saopštili iz ove institucije, s obzirom na to da se u narednom periodu, prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za područje cijele države očekuju obilniji pljuskovi sa jakom grmljavinom (izdato narandžasto upozorenje), koje mogu lokalno usloviti bujične poplave, udare vjetra i grad, preporučuje se fizičkim i pravnim licima da odmah preduzmu mjere zaštite.

Potrebno je preduzeti mjere propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Ukazano je da će se time stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja te da će se smanjiti rizik od velike materijalne štete, kao i od mogućih povreda i ljudskih žrtava.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo apelovali su opštinskim civilnim zaštitama da kontinuirano obilaze najugroženija područja od poplava i da odmah budu pripravni za reakciju. Napomenuli su da su da postoji dužnost da im se odmah dostave podaci o eventualnoj opasnosti, i to pozivom na broj 121 koji je otvoren 24 sata.

Radio AS