Čuvari iz Uprave za šumarstvo prelaze u KJP Sarajevo-šume, cilj bolje očuvanje šumskog biodiverziteta

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić i direktor Kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo-šume Samir Omerović potpisali su danas Ugovor o prenosu poslova gospodarenja na državnim šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Kantona Sarajevo.

Kako je naveo ministar Delić, suština ovog ugovora je prelazak čuvara iz Uprave za šumarstvo KS u Sarajevo-šume, čime će se bolje zaštititi naš najvažniji prirodni resurs i smanjiti negativni uticaj i nelegalne radnje u oblasti šumarstva.

Na ovaj način, dodaje ministar, implementira se i jedan dio Zakona o šumama Kantona Sarajevo, koji stupa na snagu 18. avgusta.

“Kao Ministarstvo bili smo u obavezi da potpišemo novi ugovor sa Sarajevo-šumama koji se isključivo odnosi na dio nadležnosti koje se mijenjaju, a podrazumijevaju prelazak čuvara i čuvarske službe iz Uprave za šumarstvo KS u Sarajevo-šume i svih njihovih nadležnosti koje podrazumijevaju čuvanje šuma. To je i bila namjera Ministarstva privrede, s ciljem boljeg očuvanja kompletnog šumskog biodiverziteta”, rekao je ministar Delić.

Prenos poslova gospodarenja odnosi se na: čuvanje šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu putem organizovane čuvarske službe; realizaciju šumsko privredne osnove i izrade i realizacije projekata za izvođenje; projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumske infrastrukture; promet šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda; izvršavanje programa i planova biološke reprodukcije šuma propisanih šumsko privrednom osnovom; provođenje mjera integralne zaštite šuma u skladu sa Zakonom o šumama; proizvodnja i promet šumskog sjemena, šumskog i hortikulturnog sadnog materijala; izvršavanje planova korištenja nedrvnih šumskih proizvoda; realizaciju planova razvoja šumarstva i mjera racionalizacije u šumarstvu; realizaciju aktivnosti predviđenih  izvedbenim  dijelom  kantonalnog  šumsko-razvojnog plana, svih ekonomskih odgovornosti, koristi i odluka; dostavljanje mjesečnih izvještaja o provedenim aktivnostima na čuvanju šuma koji sadržava evidenciju bespravnih sječa; ostale poslove, zadatke i odgovornosti u skladu sa ovim ugovorom; ostale poslove u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo i podzakonskim aktima dosnesenim na osnovu Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Direktor Omerović istakao je da današnje potpisivanje Ugovora predstavlja dobar iskorak, kako za preduzeće, tako i za šumarstvo u cjelini.

“Očekujemo da će se ovim promjenama stvari na terenu mnogo jednostavnije i efikasnije rješavati, jer će služba biti mnogo bolje organizirana. Bitno je istaći da u narednom periodu čuvari šuma, pod istim uslovima kao svi ostali zaposlenici Sarajevo-šuma sa ugovorima na neodređeno vrijeme, nastavljaju da rade svoj posao na svojim rejonima”, rekao je Omerović.

Radio AS