Damir Filipović imenovan za v. d. direktora komunalnog preduzeća za parkinge u Starom Gradu

Nakon što je krajem marta Općina Stari Grad osnovala javno komunalno preduzeće, za v. d. direktora preduzeća imenovan je Damir Filipović.

“Želim ovim putem izraziti iskrenu zahvalnost svima koji su me podržali tijekom mog imenovanja za v. d. direktora JKP OSG d.o.o. Sarajevo i time mi ukazali povjerenje. Vaša podrška iz Općinskog vijeća Općina Stari Grad Sarajevo je ključna u ovom procesu kako u prethodnom periodu tako i u budućem. Ipak ste vi oni koji su smogli snage te donijeli odluke koje će omogućiti da novo javno preduzeće raspolaže i uspravlja parkinzima na području općine”, naveo je Filipović po preuzimanju čelnika JKP-a u Starom Gradu.

Dalje navodi kako je njegova odluka da preuzme ovu ulogu uslijedila nakon što je prethodni direktor odstupio s funkcije.

“Namjera da vratimo segment upravljanja javnim površinama/parkinzima unutar granica zakona bila je od presudne važnosti. Borba protiv korupcije i kriminala nema alternativu. Svjestan sam odgovornosti koju preuzimam, napuštajući miran posao u jednom javnom preduzeću, ali za mene, ovo je izazov koji rado prihvaćam”, poručuje Filipović.

Podsjećanja radi, 29. marta je osnovano javno komunalno preduzeće koje će preuzeti upravljanje parkinzima u Starom Gradu. Posebnim setom odluka, u naredna tri mjeseca bit će uređena oblast javnih površina, parkirališta i reklama.

Filipović je ranije, kao kadar SDP-a, bio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a bio je i zastupnik u Skupštini KS.

Radio AS