“Dani Beča i nauke” u Sarajevu 27. i 28. septembra: Od urbane poljoprivrede do javnog prevoza

U sarajevskom hotelu Swissotel 27. i 28. septembra će biti “Dani Beča i nauke (Vienna Scinece Days)”, a na kojima će biti razgovarano o temama važnim za oba grada.

Kako su saopštili organizatori, konferenciju će obilježiti predstavljanje predstavljanje Beča kao metropole znanja, nauke i istraživanja u globalnoj konkurenciji gradova, kao i lokalnih tema za razvoj grada. Svjestan toga da su gradovi motori razvoja, Beč sve globalne i lokalne izazove rješava u sinergiji s naukom i istraživanjem.

Smanjenje ovisnosti o plinu za gradske toplane u Beču i Sarajevu tema je prvog panela konferencije, a o alternativama upotrebi plina, zajedno će diskutovati predstavnici Beča i Sarajeva.

O pozitivnim učincima urbane poljoprivrede razgovarat će se na drugom panelu 27. septembra. Ona je mnogo više od uzgoja biljaka – socijalno poduzetništvo, inkluzija, transformacija, inovacija, održivost, biznis prilika, hobi i oplemenjivanje gradskog prostora.

Prvu temu 28. septembra obilježit će participacija građana i digitalizacija, koji su bitni preduslovi za funkcionisanje održivih gradova i transparentne uprave. Fokus će, između ostalog, biti stavljen na usluge od opšteg interesa i urbani razvoj koji počiva na integriranom i održivom participativnom modelu s učešćem građana.

Beč se upravo u ovim oblastima smatra primjerom najbolje prakse, a ujedno je i jedan od razloga zašto je ove godine ponovo proglašena najboljim gradom za život na svijetu.

Konferencija završava temom koja je veoma značajna za svaki grad – javnim prevozom. Tako saobraćaj prilagođen potrebama grada predstavlja ključnu komponentu ka postizanju klimatske neutralnosti. Ništa manje važni su učinkovito upravljanje parking prostorom i saobraćaj u mirovanju, saopštili su organizatori.

Radio AS