Dani umjetnosti UNSA: Muzikologija i etnomuzikologija u fokusu prvog festivalskog dana

Četvrto izdanje festivala Dani umjetnosti Univerziteta u Sarajevu otvorila je 16. studentska tribina studenata muzikologije i etnomuzikologije Muzičke akademije UNSA.

Studenti su imali teme o muzikologiji i etnomuzikologiji “Značaj i uticaj baleta na razvoj francuske opere 18. stoljeća”, “Sevdalinka u sarajevskom urbanom zvučnom krajoliku” i druge.

Nakon studentskih izlaganja, etnomuzikologinja Mehtap Demir sa Državnog konzervatorija Univerziteta u Istanbulu održala je radionicu o temi “Izvedba anadolsko-turske folklorne muzike na primjeru instrumenta ‘kemane’”. Njena posjeta realizirana je u okviru projekta Erasmus+.

Kao završni događaj prvog dana 4. izdanja festivala Dani umjetnosti UNSA priređen je i koncert tradicijske muzike ansambla Etnoakademik, koji djeluje pri Muzičkoj akademiji UNSA.

Programsko opredjeljenje rada Etnoakademika je njegovanje i prezentiranje bosanskohercegovačke vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzičke tradicije, svjetovnog i duhovnog sadržaja, seoske i gradske prakse, saopštili su organizatori.

Radio AS