Delić razgovarao s predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika KS

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić danas je sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo razgovarao o Zakonu o radu i poboljšanju postojećih zakonskih rješenja.

Ministra Delića su predstavnici Sindikata upoznali o trenutnim problemima i aktivnostima tog reprezentativnog sindikata za granu državne službe u KS, a koji je prepoznat po zalaganju za prava zaposlenih u javnom sektoru.

Razgovarano je o Zakonu o radu i poboljšanju postojećih zakonskih rješenja, beneficijama i mogućnostima za profesionalni razvoj, te zaštiti prava državnih službenika i namještenika.

Delić je kazao da podržava prijedloge koji su u interesu unapređenja prava radnika i istakao da će u skladu s nadležnostima uvijek biti za jačanje socijalnog dijaloga, te da se nada da će primjedbe na sporije rješavanje predmeta u Odboru za žalbe FBiH uskoro biti razriješene i da će biti ubrzan rad Odbora.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić ukazao je na činjenicu da se po zakonu sindikat mora uključiti u rad Ekonomsko-socijalnog vijeća KS, jer u njemu nema predstavnika državnih službenika i namještenika.

“Kao jedini sindikat iz ove grane koji je po zakonu registrovan kod nadležnog kantonalnog Ministarstva pravde i uprave i koji ima rješenje o reprezentativnosti izdato od resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku trebamo i moramo aktivno učestvovati u radu ESV KS”, rekao je Zornić.

Ukazano je i na potrebu redovne edukacije namještenika i da to bude obavezno, sve u cilju poboljšanja cjelokupnog rada državne službe, saopšteno je iz Sindikata.

Radio AS