Deljković predlaže da Grad Sarajevo dodijeli milion KM za finansiranje sigurnih kuća

Vedad Deljković, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, rekao je da Grad Sarajevo konkretno treba pomoći žrtvama nasilja, zbog čega će dostaviti inicijativu da rebalansom Budžeta jedan milion KM osiguraju za rad sigurnih kuća širom BiH.

Podsjetio je da aktuelna parlamentarna većina u FBiH 10 mjeseci nakon izbora nije usvojila Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji je trebao osigurati rad sigurnih kuća.

“Smatram da Grad Sarajevo, ukoliko organizuje podršku ženama žrtvama nasilja, treba pomoći finansiranje sigurnih kuća koje, nažalost, imaju velikih finansijskih problema. Također svjestan sam da žene svakodnevno imaju probleme sa višestrukim povratnicima nasilju i kriminalu”, naveo je Deljković.

Naglasio je da sudovi čak presuđenim nasilnicima dodjeljuju podijeljeno starateljstvo nad djecom.

Pozvao je Vladu Kantona Sarajevo da sačini analizu koliko je Kantonalni centar za socijalni rad i sarajevski sud puta dodijelio pravo viđanja djece i podijeljenog starateljstva osuđenim nasilnicima i da objave taj podatak.

“Molim se da Allah dž.š. podari džennet Nizami Hećimović, ali isto ocu i sinu Onder Đengizu i Onder Denisu koje rijetko ko i spominje ovih dana. Apel sudovima, tužilaštvima i policiji da sa ulice sklone višestruke povratnike u vršenju krivičnih dijela”, zaključio je Deljković.

Radio AS