Deveta radna sjednica Skupštine KS zakazana za 3. oktobar

Prema odluci Kolegija, Deveta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održat će se u utorak, 3. oktobra, u sali Općine Centar Sarajevo s početkom u 09:00 sati.

Pred zastupnicima će se naći obiman dnevni red od 68 tačaka. 

Uz poslanička pitanja i inicijative, prvi dio sjednice posvećen je razmatranju zakona, a ovaj put će to biti Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, te Nacrt zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo.

U nastavku sjednice Skupština će se izjašnjavati i o Prijedlog odluke o davanju naziva parku na području Općine Novi Grad Sarajevo – MZ “Alipašino Polje C II” po ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vojinoviću, te o dodijeli opremu, koja se vodi u modulu stalnih sredstava MUP-a KS u vlasništvo MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2022. godinu, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo takođe će se naći na ovoj sjednici. 

Veći dio tačaka ove sjednice posvećen je programima rada i finansijskim planovima javnih ustanova iz oblasti kulture, zatim iz domena rada i socijalne zaštite, kao i kantonalnih stambenih fondova za 2023. godine. 

Takođe, zastupnici će se izjašnjavati i o brojnim izvještajima o radu za 2021. godinu javnih komunalnih preduzeća, socijalnih ustanova i stambenih fondova. 

Odluka o otkupu parcela za proširenje RCU “Smiljevići” u svrhu izgradnje i proširenja odlagališta inertnog materijala, kao i Nacrt ugovora o zakupu između Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom “Sarajevo” i Turističke zajednice Kantona Sarajevo uvršteni su ovaj dnevni red. 

Skupština će se odlučivati i o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Javne ustanove “Memorijalni centar Sarajevo”.

Dnevnim redom su obuhvaćeni i Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za istu godinu, kao Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za isti period. 

Među izvještajima naći će se Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” za 2021. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Apoteke Sarajevo”, kao i Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu s Programom rada za 2022. godinu.

Radio AS