Dokument “Budžet za građane KS” objavljen na web stranici Ministarstva finansija

Dokument “Budžet za građane Kantona Sarajevo”, koji sadrži detalje o budžetu i informacije o raspodjeli sredstava, objavljen je na zvaničnoj stanici Ministarstva finansija.

Ministar Afan Kalamujić je objasnio da je budžet Kantona Sarajevo kompleksan dokument te da često nije lako razumljiv građanima, ali da ovakvim pristupom Ministarstvo finansija želi da ga na što jasniji način približi građanima.

“Kroz ovaj dokument smo željeli da jasno prikažemo izvore finansiranja, kredite te način raspodjele troškova. Predstavili smo i nadležnosti Kantona Sarajevo, kao i prioritete za koje se Vlada u 2024. opredijelila. Nadamo se da će ovaj dokument probuditi kod građana želju za aktivnijom ulogom u budžetskim procesima, ali i kvalitetnijem upravljanju finansija Kantona Sarajevo”, istakao je ministar Kalamujić, saopšteno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Radio AS