Dokument “Budžet za građane” naredne sedmice na web stranici Ministarstva finansija KS

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Elvis Vreto i ministar finansija Afan Kalamujić danas su na press konferenciji najavili da će Vlada Kantona Sarajevo, prvi put, početkom naredne sedmice dobiti dokument “Budžet za građane Kantona Sarajevo”.

Inicijativu za izradu ovoga dokumenta podnio je zastupnik Vreto prema Ministarstvu finansija, još u prošlom zastupničkom mandatu.

“Pokrenuo sam inicijativu za izradu prezentacije ‘Budžet KS za građane’, koja bi bila dio osnovnog Budžeta KS. Inicijativa za izradu ove publikacije, odnosno prezentacije treba da olakša uvid građanima koji nisu u stanju sa stručne strane prepoznati sadržaj. ‘Budžet KS za građane’ pored grafičkih prikaza bit će pisan tako da se ima na umu da je namijenjen široj populaciji, dakle razumljivim i jednostavnim jezikom bez korištenja stručnih termina”, obrazložio je svoju inicijativu zastupnik Vreto.

Dodao je i kako će se Kanton Sarajevo, osim zakonom predviđene norme koju na ovaj način ispunjava, izradom navedene prezentacije priključiti gradovima i općinama koje žele ponuditi jasniji uvid u način trošenja novca građana, te tako biti prvi i trenutno jedini od svih kantona u FBiH s ovim jednostavnim sadržajem inače jednog od najkompleksnijih akata.

“‘Budžet za građane’ će početkom iduće sedmice biti dostupan na stranici Ministarstva. Ovaj dokument prikazat će građanima skraćen, jednostavan i slikovit način kako se troši njihov novac, te koji su to projekti koji će se realizovati. Ovo je ključno za jačanje participacije građana u kreiranju i praćenju budžeta, kao i za promociju transparentnog i odgovornog upravljanja resursima”, objasnio je ministar Kalamujić.

Istakao je i kako bi svaka vlada trebala da ima “Budžet za građane”, kako bi pokazala svoju predanost transparentnosti, odgovornosti i uključivanju građana u proces donošenja odluka i postavljanja prioriteta za djelovanje u tekućoj godini za koju je sam budžet kreiran.

“Moje je zadovoljstvo jer sam mogao dati pozitivan primjer i drugim vladama i privesti kraju projekt kreiranja dokumenta ‘Budžet za građane’, te ga postaviti kao prioritet za svaku narednu godinu”, naglasio je ministar Kalamujić i prisutnim predstavnicima medija pokazao printanu verziju ovog dokumenta.

Budžet Kantona Sarajevo je kompleksan dokument i često nije lako razumljiv građanima, zbog čega je intencija da se ovaj izuzetno kompleksan akt na što jasniji način približi i prikaže građanima Kantona Sarajevo.

Dakle, nije najvažnije da budžet bude dostupan javnosti, već je podjednako važno da budžet bude pristupačan i razumljiv javnosti.

“S obzirom na to da građani kroz poreze i druga davanja pune budžet Kantona Sarajevo, oni zaslužuju i da vide kako se raspoređuju budžetska sredstva, te da putem njega prate realizaciju postavljenih ciljeva. Ovaj dokument ima za cilj da doprinese boljem razumijevanju budžetskog procesa i načina kreiranja budžeta, gdje će se jasno prikazati izvori finansiranja, krediti, te načini raspodjele troškova”, precizirao je ministar Kalamujić.

Potcrtao je i kako će ovaj dokument ujedno pomoći i da građani razumiju nadležnosti Kantona Sarajevo, te prioritete za koje se Vlada Kantona Sarajevo opredijelila u 2024. godini.

“Nadamo se da će ovaj dokument probuditi želju građana za aktivnijom ulogom u budžetskim procesima, kao i njihove zahtjeve za transparentno postupanje vlasti i borbu za svoje interese”, poručio je ministar.

Radio AS