Drugo izdanje inicijative “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” nastavljeno saradnjom Coca-Cole u BiH i SFF-a

Dvadeset osmi Sarajevo Film Festival obilježiće i drugo izdanje Coca-Coline inicijative “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” tokom koje je prošle godine u periodu od osam dana odvojeno prikupljeno više od 12 tona otpada.

Aktivnosti u okviru inicijative “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” koja se realizuje u okviru globalnog programa Svijet bez otpada usmjerene su na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada. Također su prilika za edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada za očuvanje resursa i okoliša.

Ove godine je Coca-Cola, u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom, postavila 25 kontejnera na najprometnije festivalske lokacije. Kontejneri sastoje se od tri cjeline za odvajanje otpada: kanta za plastične boce, kanta za limenke i kanta za miješani otpad. Još 20 bačvi za ambalažni i za miješani otpad raspoređeno je po gradu. Tokom trajanja Festivala osigurana je podrška komunalnog preduzeća “Rad” koje otpad dostavlja kompaniji “Ekopak”, zaduženoj za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala.

Kroz svoj globalni program Svijet bez otpada, Coca-Cola u Bosni i Hercegovini je 2021. godini pokrenula projekat “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” na Sarajevo Film Festivalu, a potom u septembru i projekat “Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini”. Ovaj projekat je usmjeren na angažovanje volontera, partnerskih organizacija i Coca-Colinih zaposlenika u akcijama čišćenja. U sedam akcija tokom dva mjeseca 2021., širom Bosne i Hercegovine odvojeno je prikupljeno više od pet tona otpada, a u jednomjesečnim aktivnostima u pet bh. gradova ove godine odvojeno je prikupljeno još pet tona otpada.

Inicijativa “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” dio je dugoročnog sveobuhvatnog plana Svijet bez otpada kojim se Coca-Cola, među ostalim, obvezala da će do 2030. godine prikupiti i reciklirati istu količinu boca i limenki onoj koju stavlja na tržište te da će udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži biti najmanje 50 posto. Do 2025. godine sva primarna ambalaža moći će se u potpunosti reciklirati.

U proteklih 10 godina, Coca-Cola je smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.

Coca-Cola u BiH prestala je koristiti plastičnu omotnu foliju i počela primjenjivati KeelClip™, inovativnu minimalističku kartonsku ambalažu, koja se može u potpunosti reciklirati.  KeelClip™ će se upotrebljavati na svim pakovanjima do šest limenki Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa, a potom će se proširiti na dio ostaloga asortimana bezalkoholnih gaziranih pića koja na tržište dolaze u limenkama.

Radio AS