Federacija BiH planira unajmiti zračne traktore i helikoptersku posadu iz Španije

Vlada Federacije BiH nakon usvajanja Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje na sjednici održanoj 14. aprila, trebala bi ovoga ljeta na raspolaganju imati tri zračna traktora iz Španije budući da još uvijek nema svoju protupožarnu eskadrilu.

Vlada FBiH uzela bi letjelice u najam zajedno sa članovima posade jer ove godine nije moguće uspostaviti funkcionalne zračne snage za gašenje požara.

U Elaboratu koji je pripremila radna grupa za Vladu FBiH navedeno je kako će glavni cilj biti formirati funkcionalne zračne snage u Federaciji koje će biti optimalno kapacitirane ljudskih i materijalnim resursima. Istaknuto je kako je uspostava jedinice neophodna zbog učestaih i opsežnih požara.

Radnu grupu činili su predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Federalne uprave civilne zaštite, Ministarstva odbrane BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, federalnih ministarstava finansija i prometa i komunikacija, Federalne uprave policije, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te profesionalni pilot.

Zračne snage trebale bi se formirati u dvije faze, od koje u prvoj treba pristupiti nabavci protiv požarnih PP aviona (dva jednosjeda i jedan dvosjed) a u drugoj fazi nabavljaju se helikopteri. Istaknuto je kako bi bilo optimalno nabaviti tri helikoptera, ali da nabavka ovisi od budžeta FBiH.

Zračne snage bile bi organizirane kao nezavisan pravni subjekt pri Vladi FBiH. Sjedište jedinice trebalo bi biti na Aerodromu Mostar a helikopteri bi trebali biti stacionirani u Sarajevu odakle se zbog klimaktoloških uslova mogu privremeno izmještati.

Elaborat navodi kako nije realno očekivati da se u toku tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage, jedinica i nabaviti letjelice.

Za obuku kadra, potrebno je oko 30.000 dolara po pilotu jer su to piloti borbenih letova u mirnodopskim uslovima.

Navodno je za stavljanje zračnih snaga u funkciju ključan izbor direktora koji bi se birao na period od 4 godine a kako bi osoba koja obnaša tu funkciju imala vremena da uspostavi jedinicu zračnih snaga.

klix.ba

Radio AS