Finansijska podrška Vijeću mladih Općine Novo Sarajevo

U okviru Programa projekata za mlade, Općina Novo Sarajevo podržala je rad Udruženja “Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo”.

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović kazao je kako Općina Novo Sarajevo stoji na raspolaganju mladim ljudima i da ulaganja u njih ne mogu biti uzaludna.

“Moramo učiniti s naše strane sve da zadržimo mlade ljude ovdje i da im obezbijedimo uslove kako bi oni u punom kapacitetu doprinijeli radu i ove Općine, ali i generalno šire društvene zajednice. Ova sredstva su za prvu pomoć i nadam se da će se u budućnosti povećati, kako se vi budete razvijali kao Udruženje, ali i kroz projekte koje budete ponudili”, kazao je načelnik Tanović.    

Predsjednica Udruženja „Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo“, Amila Čengić zahvalila se načelniku Tanoviću na podršci mladima.

“Nama ova podrška zaista mnogo znači kako bi Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo nastavilo dalje sa aktivnostima. Uz ovakvu službu kakvu ova Općina ima ja vjerujem da ćemo ove godine raditi sjajne stvari. Vjerujem da zajedno možemo graditi Općinu po mjeri mladih ljudi”, istakla je predsjednica ovog Udruženja.

U posljednjih godinu dana Općina Novo Sarajevo je po prvi put dobila funkcionalno Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo, koje je u velikoj mjeri kapacitirano sa obrazovanim, ambicioznim i društveno odgovornim mladim ljudima. To je rezultiralo izuzetno dobrom i produktivnom saradnjom sa Općinom Novo Sarajevo koja se ogleda u osiguravanju finansijskih i prostornih resursa i kapaciteta za nesmetan rad Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo i svih njegovih članova, kao i za realizaciju projekata omladinskih udruženja.

Općina Novo Sarajevo je prošle godine usvojila Strategiju prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2027. godina. Jedna od novina u odnosu Općine Novo Sarajevo prema mladima je i izrada Vodiča za mlade kroz Općinu Novo Sarajevo, koji je po prvi put izrađen i predstavljen javnosti i mladima, a čiji je nosilac izrade Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo uz finansijsku podršku Općine Novo Sarajevo.

Radio AS