Forto potpisao kolektivne ugovore s predstavnicima tri sindikata iz oblasti zdravstva

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara KS i Sindikata radnika u zdravstvu KS, prim. dr. Izet Hočko, Elvedin Vatreš i prim dr. Edo Selimić, potpisali su danas kolektivne ugovore, koje je prethodno parafirao ministar zdravstva prof.dr. Haris Vranić.

Ovim kolektivnim ugovorima određuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada radnika uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Kanton, jedan ili više kantona i Federacija Bosne i Hercegovine ili se finansiraju potpuno ili djelimično iz sredstava nadležnih organa KS.

Kao važan segment odredbi ovih kolektivnih ugovora, predviđeno je povećanje satnice sa 2,60 KM na 2,76 KM u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, kao i svih koeficijenata. Ovi kolektivni ugovori se zaključuju u trajanju od dvije godine, s tim da će se isti primjenjivati do zaključenja novih kolektivnih ugovora.

Poslije potpisivanja ugovora premijer Forto kazao je da su naporima ministra Vranića napokon usaglašeni tekstovi kolektivnih ugovora.

„Znamo da  je, posebno Sindikat radnika u zdravstvu KS odbijao kolektivni ugovor i da je to trajalo već 3,5 godine, ali je ministar napokon iskoordinirao dogovor. Pored toga, zadovoljni s ovih pregovora otišli su i predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara. Sretan sam da možemo ući u novu eru, u kojoj je potpuno stabiliziran zdravstveni sistem“, naveo je premijer Forto.

Ministar Vranić izrazio je zadovoljstvo da se napokon sa sindikatima došlo do zajedničkog teksta kolektivnog ugovora te  koeficijenata i povećane satnice na dobrobit svih zdravstvenih radnika.

„Nesebičnu pomoć u tom procesu pružali su premijer Forto i kompletna Vlada KS. Želim istaći i kooperativnost svih sindikata, pa i ovoga koji najduže štrajka, već 3,5 godine. Međutim, pokazali smo da smo jedina od zadnje tri vlade koji su se s njima uspjeli dogovoriti, na obostrano zadovoljstvo“, naveo je ministar Vranić.

Radio AS