Godina obnove vrtića: Počelo uklanjanje devastiranog objekta vrtića “Narcis”

U toku su radovi na uklanjanju objekta nekadašnjeg vrtića „Narcis“ u ulici Grbavička bb. Na osnovu Idejnog rješenja pribavljena je i urbanistička saglasnost za izgradnju novog vrtića na istom mjestu sa vanjskim uređenjem.

Rok za završetak radova na uklanjanju objekta je 60 kalendarskih dana, a vrijednost ugovora iznosi 9 hiljada i 280 konvertibilnih maraka.

Vrtić „Narcis“ nalazi se u neposrednoj blizini objekta ,,Dječija kuća“, a Idejnim rješenjem predviđeno je da sadrži prizemlje, sprat i potkrovlje, te podrumsku etažu. U okviru prizemlja predviđeni su prostori za dvije jasličke grupe i jednu mješovitu grupu, čajna kuhinja, trpezarija koja ujedno služi i kao prostor za više namjena, te ostali prateći prostor. Na spratu je predviđen prostor za četiri vrtićke grupe.

Ovo je jedan od tri vrtića koja su u planu za obnovu. Pored obnove vrtića „Narcis“ obnavljaju se i vrtići „Ciciban“ i „Kolibri“.

U okviru vrtića “Ciciban” predviđena je uspostava Edukativnog dnevnog centra za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju s područja Kantona Sarajevo. Okvirno je planirano da u kvadraturi objekta može da boravi 30 djece od predškolskog uzrasta do onih koji su napunili 18 godina, kao i djeca koja trebaju cjelodnevni boravak i dodatnu stručnu podršku. Rekonstrukcijom vrtića „Kolibri“ i njegovim ponovnim vraćanjem u funkciju osigurat će se prostorni kapaciteti za smještaj, odgoj i obrazovanje oko 190 djece uzrasta od 3 do 6 godina.

Realizacija nevedenih projekata planirana je u saradnji sa resornim Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i općina. Važno je napomenuti da se realizacija vrši isključivo radi ukidanja dugih listi čekanja za upis djece u predškolske ustanove.

Radio AS