Gorska Služba Spašavanja Novi Grad Sarajevo dobila devet novih spasioca

Ministarstvo sigurnosti BiH i Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA u BiH organizirali su edukacije pripadnika spasilačkih službi za potrage i spašavanja u urbanim sredinama, gdje je uspješnu obuku završilo devet pripadnika GSS Novi Grad Sarajevo.

U proteklih sedam dana sprovedene su dvije edukacije i to Obuka za medicinsku potragu i spšavanje i uvod u hitne situacije i Obuka za potragu i spašavanje u urbanim sredinama na kojoj je učestvovalo osam pripadnika i doktorica Gorske Službe Spašavanja Novi Grad Sarajevo .

Edukacije su predvodili Instruktori iz Turske i šest instruktora iz BiH obučenih također u prethodnom periodu kroz projekat TiKA i Ministarstva sigurnosti od kojih su bili tri Instruktora iz GSS Novi Grad Sarajevo.

“Nakon što je završena edukacija medicinari i spasioci su učestvovali u zajedničkoj pokaznoj vježbi koja se odvijala na devastiranom objektu Dom penzionera u Neđarićima”, naveli su GSS Novi Grad Sarajevo.

Na pokaznoj vježbi je učestvovalo oko osamdeset učesnika iz cijele BiH.

“Važnost ovih edukacija i vježbi je velika kako za našu lokalnu zajednicu tako za cijelu BiH jer se stvara interoperabilnost svih spasilačkih službi i timova te jačanja kapaciteta, odgovora na prirodne i druge nesreće”, navodi se.

U prethodnom periodu TIKA i Ministarstvo sigurnosti su pomogli da obuči preko 200 spasioca i oko trideset instruktora iz oblasti potrage i spašavanja općenito iz BiH.

“Pomoć za realizaciju gore navedenih edukacija je pružila Općina Novi Grad Sarajevo i Služba za civilnu zaštitu općine Novi Grad Sarajevo sa ustupanjem materijalno tehničkih sredstava na čemu smo mnogo zahvalni. Crvenom križu Općine Novi Grad Sarajevo se zahvaljujemo na markirantima koji su učestvovali na pokaznoj vježbi i pomogli nam da scenarij bude što realniji”, dodali su.

Posebno su se zahvalili Institucijama BiH, Turske, instruktorima, učesnicima edukacija medicinske struke i medicinskim ustanovama iz cijele Bosne i Hercegovine, spasiocima svih spasilačkih timova jer sve gore navedeno ima veliku važnost za reagovanja u hitnim situacijama.

Radio AS