Grad Sarajevo će izdvojiti 50.000 KM za čišćenje i zaštitu dječijeg odmarališta Lozica kod Dubrovnika

Nakon što je donesena presuda kojom se potvrđuje da je dječije odmaralište Lozica, koje se nalazi kod Dubrovnika, u vlasništvu Crvenog križa Novo Sarajevo, gradonačelniku Dubrovnika Metou Frankoviću obratila se gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Karić se zahvalila gradonačelniku Dubrovnika da održavanju dugogodišnje saradnje Sarajeva i Dubrovnika te u tom svjetlu obratila mu se u vezi odmarališta Lozica u kojem je općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo u okviru svojih redovnih aktivnosti rada sa djecom i omladinom orgnaizovala ljetovanje djece i omladine od 1959. do septembra 1991. godine.

“Odmaralište Lozica ima perspektivu samoodrživosti i naglašenu perspektivu da bude međunarodni centar za mlade što bi za mlade osobe iz Bosne i Hercegovine bilo veoma značajno obzirom na potrebu njihovog uključivanja u međunarodnu razmjenu mladih i sticanje novih znanja za nove aktivnosti”, poručila je ona.

Gradonačelnica je naglasila da se sanacijom objekata i prostora oko njih želi dovesti objekat i okolinu u stanje kakvo je bilo prije 1991. godine. U prvoj fazi potrebno je objekte očistiti i zaštititi, a imovinu odmarališta uknjižiti na Općinsku organizaciju Crvenog križa Novo Sarajevo.

Nakon dogugogodišnjeg procesa donesena je presuda kojoj se nalaže Gradu Dubrovniku da izda tabularnu ispravu kojom se dozvoljava upis vlasništva Općinske organizacije Crvenog križa Novo Sarajevo na navedenim nekretninama.

“S tim u vezi, ljubazno Vas molim da svojim autoritetom omogućite izdavanje tabularne isprave kako bi dječije odmaralište Crvenog križa Lozica kod Dubrovnika moglo u skoroj budućnosti organizovati boravak djece, omladine, starih i iznemoglih osoba, invalida i drugih korisnika o kojima brine organizacija Crvenog križa”, navela je Karić u pismu.

Grad Sarajevo će izdvojiti 50.000 KM za čišćenje i zaštitu lokacije, kao i za troškove advokata.

Radio AS