Grad Sarajevo izmijenio način dodjele Šestoaprilske nagrade, birat će se javnim glasanjem

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na jučerašnjoj sjednici donijelo je odluku kojom se mijenjaju uslovi i način dodjele Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

Naime, nakon uočenih poteškoća s kojima se Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” susretao u procesu primjene Odluke o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, predložena su određena rješenja te potreba donošenja nove odluke.

Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, nakon provedene javne rasprave, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” kako je predložena te izmijenjena u skladu sa prihvaćenim amandmanima gradonačelnice i Komisije za izbor i imenovanja.

U skladu sa usvojenom Odlukom, odnosno prihvaćenim amandmanima Komisije za izbor i imenovanja se, između ostalog, u jednoj godini mogu se dodijeliti najviše dvije Nagrade, bez obzira na oblast i bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili kolektivnoj Nagradi.

Povodom ove odluke oglasila se i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

“Gradsko vijeće je na moj prijedlog usvojilo novu Odluku o uslovima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva. Izbor laureata će biti proveden javnim glasanjem. Političke stranke ne mogu biti predlagači kandidata za nagradu. Poduzeti su najvažniji koraci ka jasnom i preciznom procesu dodjele najvišeg gradskog priznanja”, rekla je gradonačelnica Karić.

Radio AS