Građani odlučuju o izgledu javnog prostora u ulici Franca Lehara

Općina Centar Sarajevo je u saradnji sa UNDP, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo pokrenula inicijativu „Urban Lab Franca Lehara“.

U okviru inicijative, krajem prošlog mjeseca upriličeno je anketiranje građana i razgovor sa načelnikom Srđanom Mandićem o urbanoj transformaciji javnih površina u ulici Franca Lehara.

Na zahtjev stanovnika Mjesne zajednice „Marijin Dvor“, Općina Centar u saradnji sa UNDP-em pokreće još jednu online anketu sa ciljem prikupljanja novih ideja i sugestija građana vezano za uređenje i urbanu transformaciju ovog prostora.

Ovaj lokalitet, čiji se stanovnici naročito ponose drvećem i zelenim površinama, nažalost trpi posljedice prevelikog broja parkiranih vozila, koja često ometaju kretanje pješaka i ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a naročito onih najmlađih.

Nakon razgovora sa građanima na samom lokalitetu ustanovljeno je da je, kako kažu iz Općine, rješavanje ovog pitanja jedan od apsolutnih prioriteta i preduslova za daljnje uređenje javnih površna. Sa ciljem iznalaženja rješenja kojim bi bili zadovoljni svi, Općina Centar otvara mogućnost izražavanja stavova i ideja i putem online platforme.

Na temelju prikupljenih mišljenja, pristupiće se izradi projektnog zadatka, te daljnim koracima neophodnim za uređenje ove izuzetno atraktivne gradske lokacije. 

Radio AS