Građani u FBiH notarske usluge više neće plaćati po višestrukim tarifama

Ustavni sud Federacije BiH krajem juna donio je odluku kojom je određene članove Zakona o notarima FBiH proglasio neustavnim. To se, prvenstveno, odnosi na usluge koje su notari obavljali po enormno visokim tarifama.

Presudom Ustavnog suda FBiH, članovi šest, 27. i 73. Zakon a o notarima FBiH proglašeni su neustavnim.

Također, odlukom suda, sljedeći zakoni su proglašeni neustavnim, a time su obuhvaćeni: Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Zakon o stvarnim pravima FBiH, Zakon o zemljišnim knjigama FBiH, Zakon o nasljeđivanju u FBiH, Porodični zakon FBiH i Zakon o izvršnom postupku.

Od 2019. godine, kada je donijet Zakon o notarima FBiH u obliku u kojem je važio do sada, notari su su svoje usluge građanima (ovjere, sklapanja ugovora i sl.) vršili po sopstvenim tarifama, što predstavlja nezakonito postupanje.

Kako se navodi u saopćenju Advokatske komore FBiH, sve notarske aktivnosti provedene u prethodnom periodu smatraju se nezakonitim postupanjem.

“Sve ove činjenice poznate su i notarima koji uredno sačinjavaju notarski obrađenu ispravu i istu naplaćuju u skladu sa svojom tarifom, što predstavlja nezakonito postupanje, odnosno te isprave su pravno ništavne, jer za njihovo sačinjavanje po bilo kom propisu notari nemaju pravni osnov, a to predstavlja i veliki novčani izdatak za građane, jer po važećem Zakonu on ispravu može sačiniti sam ili izradu te isprave povjeriti advokatu za znatno nižu finansijsku naknadu, a izradu privatne isprave može povjeriti nekom svome srodniku pravne struke”, navode iz Advokatske komore FBiH.

Kako nam je rekao Hakija Kurtović ovlašteni punomoćnik Advokatske komore FBiH, odluka Ustavnog suda FBiH prvenstveno ide u koristi građanima jer će oni ubuduće notarske usluge plaćati po minimalnoj, jednoobraznoj tarifi, a ne u enormno visokim cijenama kako je to do sada bio slučaj.

“Ovdje su građani plaćali i do 600, 800, pa čak i 1500 KM određene notarske usluge. U budućnosti, u skladu sa članom 69. Zakona o notarima, notari su i dalje nadležni da ovjeravaju prepise ili rukopise po cijeni od četiri KM, ili po svojoj tarifi koja je minimalna”, kazao nam je Kurtović.

Također, kako navodi punomoćnik Advokatske komore FBiH Kurtović, notari više nemaju zakonskog osnova za obavezno sačinjavanje notarske ispave (jer te isprave ne mogu biti provodive u zemljišnim knjigama), odnosno “izrade svih vrsta ugovora iz oblasti stvarnih prava, odnosno akata pravnih lica za upis u registar pravnih lica, kao i porodičnog prava i nasljedne ugovore”.

Radio AS