Građanima u FBiH omogućeno da budu učesnici u proizvodnji električne energije

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je nacrte zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakona o električnoj energiji Federacije BiH, zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Ovim setom zakona je Federacija BiH krenula u reformske procese regulisanja energetskog sektora na način da se omogući svim sudionicima i građanima da budu učesnici u proizvodnji električne enegije, a ne samo potrošnje.

Uvodi se sistem prosumera koji podrazumijeva da krajnji kupac može biti i proizvođač električne energije za svoje potrebe i za tržište.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH se donosi prvi put i njime se uređuje uloga i mjesto regulatora odnosno Regulatorne komisije za energiju (FERK-a) kojem je data nadležnost za regulaciju svih energetskih djelatnosti, električna energija, nafta, gas i obnovljivi izvori.

akta.ba

Radio AS