Gradsko vijeće Sarajeva odgodilo glasanje o deklaraciji o Milanoviću

Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas je na 19. redovnoj sjednici odložilo glasanje o prijedlogu Deklaracije o osudi stavova predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića prema BiH.

Uoči rasprave, predlagač Deklaracije i vijećnik Toni Vukadin je objasnio zašto bi se ovakav dokument trebao usvojiti.

“Smatram da Gradsko vijeće ima pravo i obavezu da uime građana Sarajeva kaže šta misli o izjavama. Ne želim trpjeti uvrede na račun BiH i njenih građana. Pozivam sve vijećnike da jednoglasno podržimo tekst i pošaljemo poruku da niko ne može vrijeđati naše građane bez posljedica”, rekao je vijećnik Toni Vukadin.

Ipak, šef Kluba Naše stranke Adi Škaljić u nastavku sjednice je objasnio zašto bi se odluka o donošenju ovakve deklaracije trebala prolongirati.

“Korišteni su neki izrazi koji nisu adekvatni za ovo Gradsko vijeće. Primjera radi izraz da se Milanović ‘sabere’. To nije način komunikacije kakav treba primjenjivati ovo Gradsko vijeće. Također, spominju se uvredljive i nediplomatske izjave Milanovića prema BiH. Smatram da Deklaracija treba sadržavati sve te izjave pa da se jasno vidi šta je Milanović govorio o BiH, Sarajevu i Srebrenici”, rekao je Škaljić.

Nakon toga, riječ je ponovno uzeo Vukadin koji je objasnio da je svjestan da se ovakve odluke trebaju donijeti jednoglasno.

“Odluku moramo donijeti jednoglasno i ja ću nastaviti istrajavati sve dok se ne složimo koji je to tekst. Budući da je očito da trenutno nemamo konsenzus o tekstu, ja predlažem da odložimo raspravu o tekstu deklaracije za neki naredni put dok se ne usaglasimo”, rekao je Vukadin.

Odluka o prolongiranju glasanja donesena je sa 23 glasa za, dok jedan vijećnik nije glasao.

Podsjetimo, u Deklaraciji Grad Sarajevo osuđuje većinu Milanovićevih izjava, a koje se odnose na BiH, te ih smatra neodmjerenim i štetnim za odnose dvije prijateljske države.

“Ponašanje gospodina Milanovića nije državničko niti primjereno predsjedniku jedne evropske države. Izražavamo pošotovanje prema časnoj i odgovornoj funkciji predsjednika Republike Hrvatske, ali ne možemo to poštovanje izjaviti prema gospodinu Milanoviću, radi njegovih uvredljivih i nediplomatskih izjava prema BiH”, stoji u dijelu dokumenta.

Također, navodi se kako izjave Milanovića neće ništa dobro donijeti ni Hrvatskoj, a ni BiH, niti na bilo koji način doprinijeti regionalnoj stabilnosti i saradnji.

“Sarajevo, glavni grad BiH, otvoren je za sve ljude dobre volje, ali ne i za one koji vrijeđaju i rade štetu. Zato pozivamo Milanovića da promijeni svoje uvredljivo ponašanje prema Bosni i Hercegovini. Do tada, neka ne dolazi u Sarajevo, glavni grad BiH, jer neće biti poželjan. Nadamo se da će se Milanović sabrati i promijeniti svoje ponašanje”, stoji u Deklaraciji koju Gradsko vijeće tek treba usvojiti.

Na kraju, navedeno je kako će o stavu Grada Sarajeva biti obaviješteni svi.

“Do tada, niko od od zvaničnih organa Grada Sarajeva neće biti njegov domaćin u bilo kojoj od protokolarnih, pa ni drugih aktivnosti, a što je inače uobičajena praksa prilikom posjeta šefova država i drugih visokih zvanica iz EU i svijeta. O ovom stavu Gradskog vijeća Grada Sarajeva bit će obaviješteni državni organi BiH kao i Ambasada Republike Hrvatske u Sarajevu. Naglašavamo da će građanke i građani Hrvatske uvijek biti rado viđeni i dobrodošli gosti u Sarajevu, kao i do sada”, zaključili su u Deklaraciji.

Klix.ba

Radio AS