Gradsko vijeće usvojilo Statut Grada Sarajeva

Gradsko vijeće u maju je tvrdilo nacrt Statuta i uputilo ga u javnu raspravu.

“Statut nije mijenjan od 2008.godine a tada je povod bio usklađivanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. U posljednjih 15 godina doneseno jeniz novih zakona i propisa s kojima je bilo potrebno uskladiti statut Grada Sarajeva”, poručili su iz Komisije za statut i akte Gradskog vijeća.

Novim statutom nadležnosti Grada Sarajeva se jasnije određuju, kao što su upravljanje, finansiranje i unaprjeđenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo. To se posebno odnosi na gradska groblja, mostovi od posebnog značaja, ulična rasvjeta, parkovi te određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Sarajeva.

Ove nadležnosti se neće primjenjivati dok se sistemski ne unesu u zakonodavstvo Kantona Sarajevo, poručeno je.

Namjera predlagača je bila i uvesti direktan izbor gradonačelnika za što su potrebne izmjene Ustava FBiH i Ustava KS. Grad će, poručeno nastaviti s tim inicijativama.

Osim toga, vijećnici su usvojili Odluku o podizanju spomen – ploče Ivici Osimu koja će biti postavljena na ulaznoj kapiji stadiona Grbavica.

Također, usvojena je o Odluka o visini novčanog iznosa Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva koja će iznositi 5.000 KM.

Radio AS