I u 2024. godini Općina Centar nastavlja sufinansirati troškove vantjelesne oplodnje

S obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini u posljednjim godinama zabilježen znatan pad nataliteta, centralna sarajevska Općina u okviru pronatalitetne politike već godinama realizuje projekat sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje.

Zbog velikog interesovanja tokom proteklih godina, Općina Centar nastavlja sa njegovom realizacijom i u 2024. godini. 

“Na ovaj način Općina Centar kao društveno odgovorna lokalna zajednica nastoji bračnim parovima koji se bore sa neplodnošću osigurati ambijent u kojem bi im bila pružena maksimalna i konkretna podrška u borbi za potomstvo.

S obzirom na tešku ekonomsku situaciju, parovi koji se odluče dobiti potomstvo na ovaj način za svaki pokušaj vještačke oplodnje moraju izdvojiti velika finansijska sredstva na ime plaćanja troškova postupka nadležnim zdravstvenim ustanovama”, saopćeno je.

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje je projekt koji se realizuje putem općinske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, a do sada je ovu vrstu pomoći dobilo blizu 200 parova sa područja središnje sarajevske općine.

Uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje su: da je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici prije početka postupka vantjelesne oplodnje ili u vanbračnoj zajednici u trajanju od najmanje tri godine prije početka vantjelesne oplodnje, da je prebivalište jednog od bračnih/vanbračnih drugova na području općine Centar najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava. Također je potrebno priložiti preporuku zdravstvene ustanove koja se bavi medicinsko potpomognutom oplodnjom, da žena nije navršila 43 godine života i da postupak vantjelesne oplodnje za koji se traži sufinansiranje nije okončan.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom može se podnijeti poštom preporučeno ili putem protokola Općine Centar (Mis Irbina 1) Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu – Odsjek za socijalnu zaštitu.

Sve dodatne informacije je moguće dobiti na broj telefona: 033/562-456.

U budžetu za prethodnu godinu za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje izdvojeno je 65.000 maraka, a odobreno je preko 30 zahtjeva za ovu vrstu pomoći. U 2022. godini putem postupaka vantjelesne oplodnje koje je sufinansirala ova lokalna zajednica rođeno je šest beba.

Radio AS