Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 15.04.2022. godine

U petak, 15.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Muhameda ef. Pandže, Mejlina, Golobrdica, Džeka, Huremuša, Hulusina, Hendina, Hafiza Ibrahima Trebinjca, Hošin brijeg, Papučina, Braće Planja, Nusreta Šišića Dede, Briješće brdo, Brezanska čikma, Sarajevskih gazija i Braće Begić.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u poslijepodnevnim satima po okončanju radova.

Radio AS