Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 15.06.2022. godine

U srijedu, 15.06.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Zahira Panjete, Džamijska, Mačkareva, Džemala Bijedića, Ruđera Boškovića, Mihrivode, Sedrenik, Mošćanica, Asima Ferhatovića, Bolnička, Nusreta Fazlibegovića, Asafa Serdarevića, Kobilja glava, Adema Hubijara, IX transferzala, Brezanska čikma, Krivoglavci, Numan-paše Ćuprilića, Mali Kiseljak, Rafaela Gaona, Jošanica donja, Omladinska, Francuske revolucije, Svrake II i Novopazarska.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS