Inspekcija izvršila nadzor u 50 privatnih ordinacija, zatvoreno sedam

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu (novembar i decembar) izvršila je inspekcijski nadzor u privatnim praksama i poliklinikama nakon što je smrtno stradala djevojčica Džena Gadžun poslije operacije u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Ministar zdravstva KS Haris Vranić zatražio je pojačan zdravstveno-inspekcijski nadzor u svim privatnim praksama i poliklinikama na području Kantona Sarajevo u kojima se provode hirurški zahvati i druge intervencije u anesteziji.

Prvobitno su nadzori izvršeni u Privatnoj oftamološkoj ordinaciji „Dr. Halimić“, Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola, prim. dr. Suad Rožajac, kao i privatnoj ordinaciji „Bejtović“ gdje su uočene nepravilnosti.

Zdravstvena inspekcija je vršila inspekcijski nadzor, te je kontrolisana usklađenost prostora, opreme, kadra i vođenja evidencija sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite. Također je kontrolisana usklađenost obavljanja zdravstvene djelatnosti sa odobrenim djelatnostima rješenjem nadležnog ministarstva zdravstva.

Inspekcija je izrekla privremenu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti za sljedeće privatne ustanove:

– PZU Poliklinika Eurofarm centar, PJ Unitic

– Privatna oftalmološka ordinacija Eye Ckinic Dr Ismail Eiad

– Privatna specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirugiju Prof. dr. Faris Fočo

– PZU Poliklinika Bosanes

– PSO Bejtović

– PSO DR Fočo

– PZU Poliklinika Srce Sarajeva

Iz inspekcije navode da se nadzori obavljaju i na zahtjev drugih organa i građana, odnosno pacijenata.

Na mjesečnom nivou dva zdravstvene inspektora zaprime oko 40 zahtjeva za inspekcijski nadzor, a nakon novog zahtjeva Ministarstva zdravstva izvršen je nadzor u 50 privatnih subjekata.

ba.n1info.com

Radio AS