Isplata naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom uoči Kurban-bajrama

“Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je u saradnji sa Ministarstvom finansija KS obezbijedilo da isplata dječijeg dodatka, porodiljskih naknada i ostalih naknada iz oblasti zaštite porodice sa djecom ovog mjeseca budu na računima korisnika ranije nego što je to uobičajno, uoči Kurban-bajrama”, izjavila je ministrica Ivana Prvulović.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune u petak, 08. jula 2022. godine, u poslijepodnevnim satima.

Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 5.908.768,81 KM.

Prava po osnovu zaštite porodice sa djecom su: dječiji dodatak, naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta i dodatna pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Radio AS