Isplata subvencija za grijanje uz oktobarsku penziju i oktobarske naknade za tuđu njegu i pomoć

Za realizaciju Programa mjera koji je donijela Vlada KS u cilju  zaštite najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu Sarajevo, usljed povećanja cijena energenata, kroz preraspodjele u Budžetu KS biće osigurano 4.283.500 KM.

Dokument sadrži dvije mjere, od kojih se prva mjera odnosi na dodjelu jednokratne pomoći u iznosu od 100 KM za dvije posebno osjetljive kategorije stanovništva i to penzionere sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo, te korisnike novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe u Kantonu Sarajevo. Druga mjera podrazumijeva preusmjeravanje sredstava ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

“Novčana pomoć za penzionere sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo će se isplatiti jednokratno i planirano je da se pomoć isplati uz penziju za mjesec oktobar 2022. godine, u iznosu od 100 KM. Procijenjeni broj penzionera sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo je cca 39.000. Imajući u vidu navedeno i činjenicu da je iznos novčane pomoći 100 KM, sredstva potrebna za realizaciju navedene mjere iznose oko 3.900.000 KM”, navela je resorna ministrica Ivana Prvulović.

Novčana pomoć korisnicima novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe u Kantonu Sarajevo je namijenjena za stare i nemoćne osobe preko 65 godina.

“Pomenutim korisnicima, isplatit će se novčana pomoć od 100 KM, jednokratno, uz isplatu novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe za mjesec oktobar 2022. godine. Navedenu novčanu pomoć neće ostvariti korisnici novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe u Kantonu Sarajevo koji su ovu pomoć već ostvarili kao penzioneri sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo shodno usvojenom programu mjera. Ministarstvo će isplatiti ovu novčanu pomoć direktno korisnicima”, pojasnila je također ministrica.

Sredstva potrebna za realizaciju navedene mjere iznose 141.000 KM.

Za osiguranje dodatnih količina energenata ustanovama socijalne zaštite, Vlada je kroz preraspodjele unutar Budžeta izdvojila dodatnih 242.500 KM.

Radio AS