Iz Filmskog centra Sarajevo tvrde da posluju po zakonu

Nakon što je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo informaciju o problemima poslovanja Filmskog centra Sarajevo, iz ove institucije naveli su da posluju po zakonu. Njihov demant objavljujemo u cijelosti.

Dana 5.1.2023 i 6.1.2023.godine, pojedini portali (Klix.ba, Narod.ba i Depo.ba) objavili su tekst pod nazivom “Ministarstvo kulture i sporta utvrdilo loše stanje u Filmskom centru Sarajevo, upitna zakonitost poslovanja” sa nizom netačnih navoda i diskriminirajućih namjera.

Filmski centar Sarajevo objavio je saopštenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

“Smatramo važnim da javnost bude upoznata sa svim činjenicama i okolnostima unutar i oko Filmskog centra, posebno nakon objave spornog članka, a imajući u vidu značaj medija koji formira mišljenje javnosti. Iz svih ovih razloga, uvažavajući profesiju i principe iste, ovim putem vas pozivamo da izvršite objavu demanta i izvinjenja zbog objave predmetnog članka, a nepoznavajući stvarno stanje niti činjenice iza navoda istog.

Ističemo da su objavljeni sporni tekstovi potpuno neistiniti i objavljeni na osnovu vrlo upitnih izvora u cilju trajnog narušavanja reputacije organa preduzeća, a što je vidljivo iz samog sadržaja članka koji se ne temelji ni na kakvom činjeničnom stanju niti dokazima, obzirom da navedenu informaciju ministarstva, kao i predloženi zaključak Vlade Federacije BiH nije usvojila. Sve navedeno, a posebno imajući u vidu da su sve činjenice u našem demantiju lako provjerljive.

Polazeći od elementarnih nadela profesionalnog novinarstva, u cilju istinitog informiranja javnosti zahtijevamo da hitno objavite tekst demantija kako slijedi:

  • Insinuacija da je statut preduzeća protuzakonit je u potpunosti netadna, obzirom da je zakonska procedura usvajanja statuta u potpunosti ispoštovana, koji je dana 20. 5. 2021.godine jednoglasno usvojen od strane Vlade Federacije BiH na 266. sjednici, na osnovu pozitivnog mišljenja Ureda za zakonodavstvo i uskladenost sa propisima EU i mišljenja Federalnog ministarstva finansija.
  • Takoder, opći akti centra su u potpunosti usaglašeni sa svim zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja dosljedne i cjelovite primjena važećih propisa iz oblasti radnih odnosa kao i obavezne provedbe preporuka Odbora za reviziju, s obzirom da su plaće radnika na osnovu ranijih nezakonitih pravilnika bile veće u odnosu na njihovu stručnu spremu i u odnosu na plaće zaposlenih pri resornom ministarstvu.
  • Funkciju skupštine u skladu sa članom 11. Odluke o osnivanju i članom 13. Statuta, vrši osnivač – Vlada Federacije BiH, a ne resorno ministarstvo, a što je skupština – Vlada Federacije BiH više puta i ukazala i iste pozvala na obavezu postupanja u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima.
  • Usvajanje plana rada za 2022 godinu, trogodišnjeg plana rada za 2022. – 2024. godinu i izvještaja o radu za 2021. godinu, koji ukljuduje i Izvje5taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. uslovljeno je od strane Federalnog Ministarstva kulture i sporta protuzakonitom retroaktivnom primjenom starih pravilnika kako bi se određeni radnici sa srednjom strudnom spremom vratili na mjesta visokom stručnom spremom. Tu dolazi do izražaja sukob interesa pomoćnika ministrice za ekonomsko – finansijske, pravne i opće poslove, koji višegodišnjim pritiskom opstruira rad FCS-a zbog svoje supruge koja je zaposlena u Filmskom centru.
  • Prodaja prava filmova u vlasništvu Filmskog centra se kontinuirano radi od strane uprave, činje se dopunjava budžet preduzeća, jer planirana i odobrena subvencija od 200.000,00 KM nije dostatna da pokrije niti osnovne troškove plata, članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, troškova dva objekta i čuvanje filmova. Osnovna djelatnost Filmskog centra je zaštita i duvanje nacionalnog blaga od preko 1.000 filmova proizvedenlh od 1.941. do 1994. godine od strane producentskih kuća koje je naslijedio Filmski centar.

Da bi Filmski centar ostvarivao svoju osnovnu zadaću, uprava je putem Fonda američkih ambasadora i Fondacije za kinematografiju nabavila opremu za digitalizaciju i još uvijek nabavlja softvere za rad kako bi postojeće zatečene polupropale, gljivicama napale, kancerogene kopije filmova na bilo koji način digitalizovali i podeli prodavati. Zatečene “digitalne” verzije filmova bivša uprava je prodavala u najnižoj rezoluciji sa lošom slikom i tonom. Danas tržište zahtjeva maksimalnu rezoluciju i ne želi da prikazuje amaterske presnimke, čime je onemogućena prodaja istih, samim tim i stvaranje profita.

  • Danas Filmski centar Sarajevo jedini u regionu ima kompletan sistem za digitalizaciju koji nema ni jedna ustanova u bivšoj Jugoslaviji. Za stabilizaciju prodaje zatedenih u proteklih 20 godina zbog nebrige bivše uprave poluuništenih kopija, potrebno ih je prije svega digitalizovati zašta je neophodno zaposliti nove stručne, specijalizovane kadrove koji trenutno ne postoje u Filmskom centru u okviru zaposlenih radnika. Zbog toga ove poslove obavljaju sturčni kadrovi angažovani po ugovoru o djelu i plaćani isključivo odobrenim projektnim sredstvima koja se ne mogu i ne smiju koristiti za isplatu plata.
  • Inicijativa Federalnog ministarstva kulture i sporta da se “problem” Filmskog centra Sarajevo riješi na način da se on pripoji Fondaciji za kinematografiju je apsolutno neprihvatljiva s obzirom da Filmski centar Sarajevo čuva nacionalno blago čiju je djelatnost očuvanja filmske građe Vlada Federacije proglasila javnim interesom. Time je apsolutno protivno svim aspektima čuvanja nacionalnog blaga povjeriti isto na brigu fondaciji koja je udruženje gradana i ima samo jednog zaposlenog i ne posjeduje nikakvu imovinu. Vjerojatnije je da se ovdje radi o aspiracijama na imovinu Filmskog centra Sarajevo koja se odnosi na sve filmove čija prava su ključna za dodjeljivanje licence za zaštitu autorskih prava, kao i na ostalu imovinu u vidu zgrade u centru grada, bivšeg studija sa 18 dunuma zemlje u Nahorevu, što je kao atraktivno zemljište i u ranijim sazivima Nadzornog odbora i Uprave bilo razmatrano za izgradnju stambenih objekata i drugih sadržaja, čime bi se ukinuo Filmski centar Sarajevo i osujetila naša namjera da to opet postane nukleus razvoja kinematografije BiH.
  • Izneseni navodi o prijavi Jasmina Durakovića koja se odnosi na konkursnu proceduru izbora i imenovanja generalnog direktora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o, su u potpunosti neosnovani, obzirom da je Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine predmet pod brojem SA-05-832/22 zatvorila iz razloga neosnovanosti.
  • Insinuacija da je član Nadzomog odbora Izudin Bajrović u sukobu interesa nije tačna jer je isti podnio neopozivu ostavku na mjesto člana glavnog odbora SBB BIH dana 7. 2. 2022. godine.

Da JP Filmski Centar Sarajevo posluje u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, potvrđuju zapisnici Federalne uprave za inspekcije poslove iz oblasti radnih odnosa, kao i nadležne Uprave za indirektno oporezivanje te svi pokušaji opstruiranja rada Filmskog centra u vidu prijetnji i drugih načina zbog promjene sistematizacije radnih mjesta su potpuno neosnovani i nedopustivi.

Predlažemo da se ubuduće, zbog pravovremenog i istinitog informiranja javnosti, sadržaj tekstova o Filmskom centru Sarajevo, koji se planiraju objaviti u javnosti, prethodno provjere kod zvaničnih izvora informacija.”

Radio AS