Iz Općine Novo Sarajevo objasnili smjenu direktora ONSA-e: Kršio zakon o javnim preduzećima

Nakon vijesti koju je objavio vijećnik Arslan Dučić da je, nakon njegovih tvrdnji o korupciji, smijenjen direktor ONSA-e koja upravlja dvoranom na Grbavici, Adnan Karamehmedović, “zbog privrednog kriminala”, oglasili su se iz Općine Novo Sarajevo.

“Direktor Javnog preduzeća JP ONSA Adnan Karamehmedović je smijenjen radi postojanja sumnje da je prekršio zakon o javnim preduzećima, te djelovao suprotno internim aktima i potpisanom Ugovornim obavezama sa navedenim preduzećem”, navode iz općinskog kabineta.

Nadalje, navode da je nakon što je načelnik Općine Novo Sarajevo i usmeno obaviješten o postojanju sumnje da je došlo do kršenja zakona koju je počinio Karamehdović, odmah se, bez odlaganja, djelovalo na način da se kroz ovlaštenja i procedure spriječe, eventualno dalje radnje na štetu preduzeća.

JP ONSA je istog dana upozorio Karamehmedovića da mu se oduzimaju sva prava i ovlaštenja raspolaganja i upravljanja imovinom, pečatom i dokumentacijom preduzeća.

Potom odbor za reviziju je putem Nadzornog odbora informisao Skupštinu preduzeća o navedenim saznanjima, nakon čega je Nadzorni odbor, u skladu sa ovlaštenjima postupio na način da je direktoru formalno uručen akt o razrješenju, te je svu dokumentaciju u najkraćem roku proslijedio nadležnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Sve navedene radnje su izvršene u periodu od 48 sati od prvih saznanja o postojanju sumnje u počinjeno kršenje zakona o javnim preduzećima, a Općina Novo Sarajevo je danas dobila i formalno informacije o svemu navedenom.

“Dodatno napominjemo da je Nadzorni odbor JP ONSA nadležnom Tužilaštvu Kantona podnio krivičnu prijavu protiv spomenutog direktora i NN lica, obzirom da je sporno djelovanje učinjeno tokom 2022. godine, kako bi se utvrdilo, da li je još neko mogao znati i znao o spornom djelovanju te zašto organi preduzeća i osnivač Općina Novo Sarajevo nisu o tome ranije informisani”, navode iz sarajevske općine.

“Zabrinjava okolnost da postoji sumnja da su nadležni organi preduzeća i općinski načelnik o navedenim dešavanjima upoznati tek ove sedmice, a da su neki općinski vijećnici i određeni pojedinci o svemu navedenom imali informacije dosta ranije i o tome nisu informisali nikoga, a to im je svakako bila obaveza. Sve navedeno, očekujemo, treba biti dijelom istrage koju će u periodu koji slijedi sprovesti nadležni organi.

Općina Novo Sarajevo i organi preduzeća JP ONSA su djelovali promptno i bez ikakvog odlaganja.

Upozoravaju da Općina Novo Sarajevo i općinski načelnik nemaju mehanizme da na dnevnom nivou vrše nadzor nad zakonskim djelovanjem pojedinaca, ali kroz rad i djelovanje nadzornih organa imaju mogućnost utvrđivanja nepravilnosti i sankcionisanja istih, što je, odmah po saznanjima o počinjenom kršenju zakona i učinjeno.

Općinski načelnik osuđuje, kako ovaj, tako i svaki drugi vid zloupotrebe položaja i kršenje zakona, te poziva nadležne institucije i organe da čim prije postupe po prijavama podnesenim od strane Nadzornog odbora JP ONSA.

Radio AS