Izvršena ugradnja sedam pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja na području Novog Sarajeva

Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu u skladu sa planiranim aktivnostima izvršila nabavku i instaliranje pumpnih sistema za pitku vodu, za objekte kolektivnog stanovanja na području Novog Sarajeva.

Radi se o nastavku projekta sa ciljem  osiguranja kontinuiranog vodosnabdijevanja u objektima kolektivnog stanovanja, odnosno za podizanje pristika vode u zgradama kolektivnog stanovanja iznad petog sprata.

Nabavka pumpnih sistema se realizira prema iskazanim potrebama stanara zgrada kolektivnog stanovanja na području općine, a lokacije su se određivale prema stručnoj procjeni i prioritetima.

Ove godine, ukupno je ugrađeno sedam pumpnih sistema i to na slijedećim lokacijama: u ulici Malta br. 5,7,9, Envera Šehovića broj 38, Aleja Lipa broj 50-51, Zagrebačka 2B i Grbavička broj 33. 

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od oko 47.000 KM, a izvođač radova je firma Etal BH d.o.o.

Radio AS