Izvršene kontrole svih benzinskih pumpi u KS, na četiri naloženo pražnjenje rezerovara gasa

Inspektori za zaštitu od požara, Inspektorat za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar MUP-a KS izvršili su vanredne inspekcijske nadzore, kontrole i detekcije curenja gasa na podzemnim i nadzemnim rezervoarima na 76 benzinskih stanica na području svih općina Kantona Sarajevo.

Prilikom inspekcijskih nadzora na 22 benzinske stanice nisu zatečeni rezervoari tečnog gasa.

Na preostale 54 benzinske stanice, na 21 je detektovano curenje gasa na ventilima, manometrima i spojnim mjestima instalacije.

Inspektori za zaštitu od požara su za 17 benzinskih stanica na kojima je detektovano manje curenje gasa naložili otklanjanje nedostataka, dok su za 4 benzinske stanice na kojima je detektovano veće curenje gasa naložili pražnjenje rezervoara, punjenje rezervoara vodom, dovođenje instalacije u tehnički ispravno stanje, te dostavljanje dokaza o tehničkoj ispravnosti inastalacije.

Nakon izrečenih mjera, inspektori su izvršili 21 kontrolni inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora kod kojih su utvrđeni nedostaci. Kontrolnim inspekcijskim nadzorima i ponovnom detekcijom gasa na 20 benzinskih stanica konstatovano je da je izvršena sanacija instalacije i ponovnom detekcijom gasa nije utvrđeno curenje gasa.

Kontrolnim pregledom na jednoj benzinskoj stanici konstatovano je da je rezervoar ispražnjen i van funkcije, instalacija nije dovedena u tehnički ispravno stanje, na osnovu čega se odgovorno lice usmeno i pismeno izjasnilo da se rezervoar tečnog naftnog gasa i pripadajuća instalacija zbog finansijske neisplativosti više neće koristiti. Inspektor za zaštitu od požara rješenjem je zabranio ponovno punjenje i korištenje rezervoara za tečni naftni gas i pripadajuće instalacije sve dok se ista ne dovede u tehnički ispravno stanje i o istom dostavi dokaz o ispravnosti.

Također, pojedini subjekti su nakon saznanja o vanrednom inspekcijskom nadzoru djelovali preventivno i nabavili instrumente za mjerenje prisustva tečnog naftnog gasa, te na temelju toga i prije dolaska inspektora za zaštitu od požara izvršili kontrolu i sanaciju curenja tečnog naftnog gasa na svojim benzinskim stanicama.

Radio AS