Jačanje kompetencija nastavnika za primjenu savremenih tehnologija i unapređenje odgojno-obrazovnog procesa

U okviru projekta pod nazivom ”Primjena asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju” do sada je u 10 škola i centara na području Kantona Sarajevo educirano 250 nastavnika i stručnih saradnika za praktičnu primjenu Boardmaker 7 softvera u svakodnevnom radu sa učenicima.

Projekt implementiraju Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ured UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Cilj je jačanje kompetencija nastavnika za primjenu savremenih tehnologija i unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama, srednjim školama kao i centrima u Kantonu Sarajevo.

Navedeni softver, kao jedan od najkvalitetnijih asistivnih komunicijskih i edukativnih alata u radu sa učenicima, je zahvaljujući navedenom projektu sada u širokoj upotrebi u svim školama i centrima učesnika projekta.

Pored primjene softvera i opreme, nastavnici i saradnici koji su prošli obuku imaju kontinuirano savjetovanje, razmjenu iskustva i pozitivnih primjera primjene softvera, kao i priliku za učešće na međunarodnim seminarima i konferencijama iz oblasti asistivne tehnologije, te druge aktivnosti.

Radio AS