Kanton Sarajevo je dobio Budžet za 2024. godinu u iznosu od milijardu i 530 miliona KM

Kanton Sarajevo je dobio Budžet za 2024. godinu u iznosu od 1.530.505.602 KM.

U uvodnim napomenama na jučerašnjoj sjednici Skupštine KS, ministar finansija Afan Kalamujić je istakao da je Vlada KS zauzela optimističan stav u smislu prihodovne strane, te kreirala i predložila značajan budžet.

“S pozicije ekonomske struke, mi ćemo, prema mogućim analizama i pokazateljim, pratiti stanje i moguće uticaje ukoliko dođe do šire ekonomske krize koja može doći kao posljedica situacija na tržištima naših najvažnijih izvoznih partnera. Budžet smo kreirali u okvirima realnih mogućnosti i pokazatelja. Imali smo puno dodatnih zahtjeva, sveli smo se u realne okvire, da realizujemo spremne i dobre projekte”, istakao je ministar Kalamujić.

Podsjetio je i da su od usvajanja Nacrta budžeta 24.11.2023. godine, u okviru 15 dana javne rasprave, 94 subjekta uputila zahtjeve za 581 milion dodatni sredstava.  

Kako je istakao ministar Kalamujić, značajno je napomenuti da su napravljene korekcije zbog rasta prihoda od indirektnih poreza, koji pripadaju KS, prihoda od poreza na dohodak i prihoda od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća, kao najznačajnijih prihoda KS.

“Izvršili smo korekcije u skladu s procijenjenim revidiranim projekcijama javnih prihoda Federalnog ministarstva finansija”, rekao je Kalamujić.

Premijer KS Nihad Uk se također na jučerašnjem dijelu zasjedanja Skupštine osvrnuo na Prijedlog budžeta KS za 2024. godinu.

“Zadovoljstvo mi je da ćemo Budžet za narednu godinu usvojiti na samom koncu ove 2023. godine, te što ćemo u novu kalendarsku godinu ući relaksirano i hrabro. Ljestvicu smo podigli visoko, i s prihodovne i s rashodovne strane. Protekle tri godine su nam pokazale da je ovaj naš pristup dobar i djelotovoran, i to je put kojim želimo i dalje nastaviti”, rekao je premijer Uk.

Istakao je da se umanjenje prihoda zbog izmjena pondera od 100 miliona KM nadomjestilo domaćinskim planiranjem i upravljanjem budžetom.

“U budžetu za 2024.godinu ćemo podići osnovicu za platu svim budžetskim korisnicima s 330 na 385 KM. Ovo smo uradili iz dva razloga. S jedne strane želimo ublažiti negativne efekte inflacije, a s druge zato želimo da motivišemo sve naše uposlenike da uspješno prate ambiciozne planove Vlade KS”, poručio je premijer Uk.

Osvrnuo se i na budžetska opredjeljenja i planove po svim resorima u Vladi KS.

U Ministarstvu pravde i upravo istaknut je projekt digilatizacije koji će u narednoj godini imati svoje ozbiljne zamahe, kada će se pristupiti digitalizaciji identifikovanih 400 procesa. Za tu namjenu obezbijeđena su sredstva ovom ministarstvu, koje će imati pomoć i od Zavoda za statistiku i informatiku, te međunarodnih partnera. Ulagat će se u kadrovske, materijalne i prostorne kapacitete pravosudnih ustanova, sudova i tužiteljstava.

Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja će u narednoj godini podići visinu školskih stipendija za učenike svih ciklusa školovanja iz boračke populacije sa 100 dosadašnjih na 150 KM. Nastavlja se stambeno zbrinjavanje boračke populacije za što je osigurano 2,5 miliona KM, a isti iznos ovoj populaciji je na raspolaganju ukoliko se odluče sami graditi svoj smještaj.

“Opredjeljeni smo da zloglasni logor Kon Tiki postane Muzej stradanja građanja BiH, kao i prostor kasarne Zamjevac, kao Muzej Armije RBiH. Također želimo naredne godine završiti gradnju započetog spomeničkog kompleksa na Žuči”, poručio je premijer Uk.

Uspješno započete aktivnosti na subvencioniranju avio letova u i iz Sarajeva bit će i dalje nastavljene.

“Već možemo govoriti o novih 15 letova, a početkom naredne godine raspisujemo javni poziv za istu namjenu, za periode 2025. i 2026. godine. U malu privredu ove godine planiramo investirati 8,8 miliona KM, a u poljoprivredu 10 miliona KM. Želimo proširiti obuhvat već postojećih programa. U kapitalnom dijelu, i dalje ulažemo u poslovne zone, u ukupnom iznosu od 7,5 miliona KM, kao i u nastavak investicionog ciklusa u kapacitete na Bjelašnici. I dalje namjeravamo ulagati u preventivne zdravstvene prgrame, čuvanje i unapređenje zdravlja stanvnika KS za šta je planirano izdvajanje od 2,5 miliona KM. Planiramo investirati u opremanje domova zdravlja, nabavku opreme, rekonstrukciju fasade Doma zdravlja u Vrazovoj. Odlučni smo da u 2024. godini otpočnemo već dugo najavljivanu rekonstukciju Zavoda za hitnu pomoć i spremni smo da uložimo između sedam ili osam miliona KM da konačno završimo ovaj projekt”, poručio je premijer Uk.

Nastavit će se finansiranja sportskih reprezentacija i kulturnih ustanova koja nisu u formalnoj nadležnosti KS, odnosno Ministarstva kulture i sporta. Također, rad udruženja svih naroda Bosne i Hercegovine bit će finansirano iz budžeta KS u iznosu od 500.000 KM.

“Nastaljamo pomagati našu filmsku produkciju u iznosu od 2,5 miliona KM. Šest miliona KM predviđeno je za kapitalne projekte u oblasti kulture, čiji će najveći dio biti usmjeren za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Za kapitalne investicije u sportu planirano je 10 miliona KM, a želimo i Fudbalsku reprezentaciju BiH vratiti u Sarajevo”, rekao je premijer Uk.

Nastavlja se ulaganje u učenike i mlade kroz rekonstrukcju i izgradnju novih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Istovremeno će se ustanove opremiti sa školskim kuhinjama, kantinama, uz obezbjeđenje zdravih i kvalitetnih užina za učenike. Po prvi put se uvodi subvencija za produženi boravak za učenike u osnovim školama, a za učenike na raspustu bit će kreirani dodatni programi preko Ministarstva kulture i sporta.

Za programe porodica s djecom bit će usmjereno 87 miliona KM, u šta su uključene i mjesečne ispate porodiljskih naknada u iznosu od 1.200 KM. Uvodi se i novo pravo, a to je naknada plate jednom od roditelja koji radi pola radnog vremena, u skladu sa Zakonom o radu. Zato je planirano 1,2 miliona KM. S dva miliona KM nastavlja se projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe za invaliditetom.

“Ulagat ćemo i u opremanje policijskih snaga, ove godine smo uposlili 200 novih pripadnika policije, a u narednoj godini planiramo upošljavanje još njih 250. Intenziviraju se radovi na stvaranju pretpostavki za izgradnju nove zgrade MUP-a KS u Kolodvorskoj ulici”, rekao je Uk.

Premijer je istakao intenciju nastavka stambenog zbrinjavanja mladih, uz skoru analizu stvarnih potreba, kako bi se izbjegli problemi u realizaciji ovakvih projekata. Također, s 500.000 KM se kroz subvenciju najma stana želi olakšati mladima rješavanje njihovog stambenog pitanja. Kroz kreditna sredstva, iznos od 4,7 miliona KM i utopljavanje 17 javnih objekata ulaže se u podizanje kvalitete zraka. A kako bi se podigao kvalitet komunalnih usluga, premijer Uk je najavio formiranje Centra za unapređenje tih usluga koji će biti na raspolaganju svim građanima KS. 

Za sufiansiranje naučnoistraživačkog rada izdvojeno je 5,8 miliona KM, kroz Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Nastavlja se pribavljenje svih dozvola za izgradnju Kampusa.

“U izgradnji je nova tramvajska pruga prema Hrasnici, te trolejbuska linija prema Vogošći, kao i dolazak novih tramvaja, autobusa i minibusa. To će naši sugrađani vrlo brzo vidjeti i osjetiti”, poručio je premijer Uk.

Uslijedila je višesatna rasprava zastupnica i zastupnika Skupštine KS, a koja je okončana izglasavanjem Budžeta KS za narednu godinu sat i po nakon ponoći.

Nakon toga, usvojen je i Zakon o izvršenju Budžeta KS za 2024. godinu. 

A prije usvajanja ovih važnih tačaka dnevnog reda, umjesto donedavnog zastupnika Irfana Čengića, zastupnički mandat u Skupštini KS svečanom zakletvom preuzela je Vedrana Vikić Musić. 

Također je usvojen i Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, koji se trebao razmatrat po skraćenom postupku, povučen je s dnevnog reda jučerašnjeg zasjedanja od strane predlagača.

Zastupnici su podržali Odluku kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih populacija između “Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe”, kao prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja KS, kao kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 16 stambenih jedinica, koje će biti izgrađene na području općine Ilijaš, lokacija Centar-Ilijaš, objekt Centar, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih kategorija, koji na istu imaju pravo shodno važećim propisima.

Radio AS