Kanton Sarajevo uskoro dobija Zakon o elektronskom upravljanju

Radna grupa za izradu nacrta zakona o elektronskom upravljanju danas je započela svoj rad cjelodnevnom radionicom koju je organizirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekat Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH, kao partnera Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo koje je nosilac izrade ovog propisa. 

Zakon je pretpostavka za sveobuhvatnu digitalnu transformaciju javnog sektora u Kantonu Sarajevo i bazira se na principima digital by default i međuinstitucionalne interoperabilnosti. 

Zakon će biti i podloga za rad digitalnog e-portala Kantona Sarajevo, kao centralnog  mjesta za pružanje usluga građanima elektronskim putem, na čijoj realizaciji već radi Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, u saradnji sa navedenim Projektom UNDP-a.

Današnja pripremna radionica je obuhvatila prikaz uporedno-pravnih rješenja iz regiona koja mogu poslužiti kao uzor Kantonu Sarajevu u reguliranju ove oblasti, te identificiranje neophodnih elemenata budućeg zakona i  osnovnih izazova u ovom procesu.

Očekuje se da će najdalje do kraja godine Vlada Kantona Sarajevo utvrditi tekst nacrta i uputiti ga u skupštinsku proceduru.

Radio AS