Kantonalna uprava civilne zaštite KS predala “Parku” specijalizovanu višenamjensku mašinu

U krugu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo danas je izvršena primopredaja specijalizovane višenamjenske mašine-bagera s priključnim alatima, koju je Uprava kupila i dala na korištenje Službi za za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica, koja je formirana u KJKP “Park”.

To će, kako su danas tokom potpisivanja sporazuma i primopredaje istakli direktori Civilne zaštite i “Parka” Dženan Brkanić i Adis Bešlić, doprinijeti efikasnijem funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo. Vrijednost mašine je oko 900.000 KM.

Direktor Brkanić podsjetio je da se radi o drugoj isporuci ove vrste, nakon što je Uprava istu mašinu, s različitim alatima, ranije isporučila “Sarajevo-šumama”.

“Radi se o inovativnoj tehnologiji koja nije prisutna, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego ni u državama bivše Jugoslavije. Ponosan sam što je Kanton Sarajevo prvi u regiji osigurao ovakvu vrstu višenamjenske mašine, koja će se koristiti u svrhu preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i represivnih mjera u slučaju pojave prirodne ili druge nesreće. Mašina se može koristiti u više svrha, zavisno od alata koji se veoma brzo mijenjaju. S njom postoji mogućnost brze reakcije, jer veoma brzo ulazi u duboku vodu, prilazi nepristupačnim terenima…”, objasnio je danas direktor Brkanić, koji je potcrtao da je današnjom isporukom unaprijeđen sistem zaštite i spašavanja u Kantonu Sarajevo.

Istakao je zahvalnost Vladi KS, te dobru saradnju svih službi zaštite i spašavanja u Kantonu Sarajevo. Današnja primopredaja, kako je rekao, primjer je takve dobre saradnje.

Direktor Bešlić iskazao je zahvalnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite na ovoj vrijedno nabavci.

“Mašinu ćemo itekako dobro iskorisiti, bilo da je riječ o djelatnostima KJKP ‘Park’, ali ćemo i kao služba civilne zaštite s njom znati odgovoriti u slučaju elementarnih nepogoda. Prvenstveno, mislim na čišćenje korita rijeka u slučaju poplava. I do sada smo bili spremni odgovoriti na sve izazove koji su se dešavali, a sada, s ovom mašinom, ćemo biti puno spremniji i efikasniji”, naveo je direktor KJKP “Park”.

Podsjetimo, ministar privrede KS Zlatko Mijatović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić, direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov, predstavnici Grada Sarajevo i načelnici općina s područja Kantona Sarajevo potpisali su protekle sedmice i sporazume o sufinasiranju projekata čišćenja i sanacije vodotoka na području KS.

Mjere iz potpisanog sporazuma se poduzimaju u cilju preventivne zaštite od poplava koje su sve češća prijetnja naseljenim područjima u Kantonu Sarajevo. Ministarstvo privrede KS će navedene projekte sufinansirati sredstvima u ukupnoj vrijednosti od 386.600 KM, dok je Kantonalna uprava civilne zaštite KS za ovu namjenu osigurala sredstva u iznosu od 372.400 KM. Grad Sarajevo i općine se obavezuju da iz svojih budžeta osiguraju preostala sredstva potrebna za realizaciju ovih projekata.

Nadzor nad realizacijom projekata vršit će Zavod za izgradnju KS.

Radio AS